Фінансова грамотність. Навчальний посібник

§ 14. Окремі види депозитів

Ви ознайомитесь із особливостями розміщення банківських депозитів в іноземних валютах і банківських металах, зрозумієте залежність процентної ставки за депозитом від виду валюти, оціните переваги і недоліки валютних і металевих депозитів.

Ключові тези

1. Вкладники можуть відкривати депозити в банках в іноземних валютах. Найбільш поширеними в Україні є депозити в американських доларах чи євро.

2. Процентні ставки за депозитами у валюті є суттєво нижчими за ставки у гривнях. Важливе значення при визначенні дохідності валютного депозиту мають зміни валютного курсу.

3. Одним з альтернативних видів депозитів є депозит у банківських металах, який розрахований здебільшого на довгострокове вкладення грошей.

В Україні банкам дозволено відкривати депозити для фізичних осіб в іноземних валютах. Найбільш поширеними валютами для вкладення коштів на сьогодні є долар США та євро.

Чим привабливі валютні депозити

Перевагою таких депозитів є стабільність провідних світових валют, що дозволяє зберегти вартість грошей. Але і процентні ставки за депозитами у цих валютах є нижчими, ніж ставки за депозитами у гривнях. Порівняємо середні ставки за депозитами, які пропонували українські банки в різних валютах (табл. 14.1).

Таблиця 14.1

Приклад середніх ставок за депозитами фізичних осіб у банках

Валюта/Термін

3 місяці

6 місяців

1 рік

Українська гривня

12%

14,5%

15,5%

Долар США

6%

7,5%

7,5%

Євро

4,5%

4,5%

7,5%

Як бачимо з даних таблиці, найбільш прибутковими є депозити у гривнях. Проте обираючи валюту на відкриття депозиту, слід ураховувати також і зміну валютних курсів. Якщо курс однієї валюти до іншої впродовж терміну депозиту суттєво зміниться, то величина процентної ставки може не покрити збитків вкладника.

Розглянемо ситуацію на прикладі.

Першого лютого 20ХХ року ви вирішили вкласти в банк на Депозит 5 000 гривень строком на шість місяців. Процентна ставка за Депозитом у національній валюті на той момент становила 14% річних. Процентні ставки за Депозитами в євро і Доларах США - 4°% та 6% відповідно; валютні курси становили 7,94 грн за 1 Долар США і 10,87 за євро. Спробуємо визначити, в якій валюті найбільш вигідно було б відкрити депозит.

Українська гривня

Долар США

Євро

Сума депозиту

5 000

629,8

460

Процентна ставка

14%

6%

4%

Сума процентів за депозитом

350

18,9

9,2

Валютний курс на момент закриття депозиту

-

7,97

11,37

Реальна сума отриманих процентів (у гривнях)

350

150,6

104,6

Як бачимо, упродовж терміну депозиту - з 1 лютого До 1 серпня 20ХХ року - курс гривні До Долара та євро суттєво не змінився, і тому вклаДення грошей у національній валюті виявилося найбільш вигідним.

Що таке мультивалютний депозит

При відкритті мультивалютного депозиту вкладник відкриває не один, а кілька рахунків (по одному в кожній валюті) і розподіляє кошти на них у певній пропорції. За кожною валютою банк установлює окрему процентну ставку. Зазвичай вона не відрізняється від ставки за звичайними депозитами.

Якщо упродовж терміну вкладу вкладник бачить, що курс однієї з валют знижується, і вважає, що він буде знижуватися й далі, то вкладник доручає банку перевести кошти з рахунку цієї валюти на інший рахунок вкладу. Це можна робити за внутрішнім курсом банку чи за курсом НБУ. Ставки, термін та інші умови вкладу залишаються незмінними.

Переваги такого вкладу відчуваються повністю, якщо можна змінювати співвідношення валют без відвідування банку. Найбільш зручний інструмент для цього - дистанційне обслуговування. Тому при виборі банку фахівці радять ураховувати надійність системи інтернет-банкінгу, вартість її використання, можливість управління вкладом через банкомат і телефоном.

Серед недоліків мультивалютного депозиту такі:

 • в окремих банках перевести свої гроші з однієї валюти в іншу можна, лише повністю закривши один із рахунків, в інших - на кожному з рахунків необхідно залишати певну незнижувану суму;
 • може бути обмежена максимальна кількість конвертацій, тому потрібно звернути увагу на це при підписанні договору;
 • банк може вимагати надто високу комісію за конвертацію коштів з однієї валюти вкладу в іншу, а також здійснювати її за невигідним валютним курсом.

Які переваги депозиту в дорогоцінних металах

Одним із найбезпечніших варіантів вкладення коштів у сучасних умовах є відкриття депозитного рахунку, номінованого в дорогоцінних металах (золото, срібло, платина і паладій). «Металеві» депозити у зв'язку з постійним зростанням цін на дорогоцінні метали не тільки зберігають гроші від інфляції, а й приносять дохід. Ціна золота в товарному вираженні зростає постійно, навіть за стабільної економічної ситуації. Українські банки активно пропонують різні депозитні програми, номіновані в дорогоцінних металах. Серед них можна виділити поточні і накопичувальні металеві депозити.

Процедура відкриття металевого депозиту нескладна. Для цього треба прийти в банк із паспортом, ідентифікаційним кодом і написати заяву на відкриття рахунку. Потім укласти договір із банком, де будуть зафіксовані умови проведення операцій із дорогоцінними металами.

Найбільш затребуваним банківським металом в Україні залишається золото. З ним проводиться 60-70% усіх операцій, 25-30% операцій проводяться зі сріблом.

Відкриття металевого депозиту передбачає купівлю в банку певної кількості грамів дорогоцінного металу, причому реально банк не надає клієнтові злитків, а угоду оформляють лише на папері. Поточні металеві рахунки також не передбачають виплати процентів, за накопичувальними депозитами банки в середньому сплачують від 2 до 5% річних.

Відмінність між цими видами депозитів полягає в тому, що скористатися накопичувальним рахунком можна лише після закінчення терміну угоди. З поточного рахунку у зручний час кошти можна зняти, перевести або поповнити. Таким чином, поточний рахунок дає можливість заробити на спекуляціях. Тобто при відкритті подібного рахунку клієнт купує золото за курсом на день здійснення операції. Коли ж клієнт хоче продати метал, він може забрати або гроші, або злиток. Але відкриваючи поточний рахунок, клієнт повинен стежити за зміною цін на дорогоцінні метали.

Тобто якщо клієнт купив два зливки золота в один день і поклав їх на накопичувальний і на поточний рахунки, а протягом року ціна золота не змінилася, клієнт заробить тільки процент за накопичувальним рахунком. Але якщо через шість місяців ціна зросте у два рази, клієнт не зможе зняти достроково накопичувальний депозит, у той же час золото з поточного рахунку він зможе вигідно продати.

Слід зазначити, що впродовж останніх років ціна золота змінюється доволі динамічно (табл. 14.2)

Таблиця 14.2

Офіційний курс золота, встановлений Національним банком України

Дата

Вартість золота (гривень за 1 грам)

01.01.2009

215,38

01.07.2009

231,15

01.01.2010

280,47

01.07.2010

315,29

01.01.2011

361,3

01.07.2011

386,49

01.10.2011

415,25

28.04.2012

424,88

Примітка. Складено за даними Національного банку України.

Як бачимо з таблиці, вартість золота в Україні за період із січня 2009 до квітня 2012 рр. зросла більш як у два рази, що підтверджує вигідність вкладення коштів на металеві депозити.

Які недоліки депозиту в дорогоцінних металах

Поряд із перевагами, для металевих депозитів характерні і певні недоліки:

 • у разі виникнення проблем у банку, де відкрито депозит, власники металевих депозитів не можуть отримати відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. До сьогодні це питання в Україні законодавчо не врегульоване;
 • при відкритті металевого депозиту вкладник несе певні непрямі витрати, пов'язані з купівлею-продажем дорогоцінного металу. Інколи ці витрати можуть суттєво зменшити дохід від депозиту;
 • у багатьох банків умови зворотного викупу злитків невигідні. Більше того, якщо вкладник купує злиток не в тому банку, де відкриває депозит, то ставка за депозитом, як правило, буде нижчою. А деякі банки взагалі відмовляються приймати злитки, куплені в інших банках. Це пов'язано з додатковими витратами на експертизу таких злитків;
 • значна відмінність ціни на дорогоцінні метали в Україні від цін на світовому ринку в тому, що ціна золота в українських банках є суттєво вищою. Тому сенс купувати золото і тримати його на депозиті є лише в разі, коли депозит вкладається на три і більше років. Короткострокові вкладення часто виявляються збитковими.

ПІДСУМКИ

1. Валютні депозити набули поширення в Україні у зв'язку з нестабільністю національної грошової одиниці - гривні.

2. Вкладення коштів на депозит в іноземній валюті має сенс у разі значних коливань валютних курсів, натомість за умов стабільності на валютному ринку більший дохід приносять депозити у гривнях.

3. Українські банки останнім часом активно пропонують своїм вкладникам депозити в дорогоцінних металах. Такі депозити дозволяють уберегти кошти від інфляції, але принести суттєвий дохід вони можуть тільки в довгостроковій перспективі.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 • 1. В яких іноземних валютах найчастіше відкривають депозити українці?
 • 2. Що таке мультивалютний депозит, які його переваги і недоліки?
 • 3. Які види металевих депозитів пропонують українські банки?
 • 4. Які недоліки металевих депозитів?

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Що робить депозити в іноземній валюті привабливими для споживачів?
 • 2. На що потрібно звернути увагу, перш ніж підписувати договір депозиту в іноземній валюті?

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Металевий депозит - вкладення коштів у банк, що передбачає прив'язку суми депозиту до певної кількості дорогоцінного металу (золота, срібла, платини, паладію). Дохід за таким депозитом залежить не лише від процентної ставки, а й від зміни ціни на метал на ринку.

Мультивалютний депозит - відкриття вкладником у банку кількох рахунків у різних іноземних валютах, за якими встановлюються різні проценті ставки. Він дає можливість переводити кошти з однієї валюти в іншу без зміни умов депозиту.