Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 81. ВИБОРЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ

1. Загальна характеристика виборчої системи України

У попередніх темах уже зазначалася характеристика виборчої системи як способу розподілу депутатських мандатів між кандидатами залежно від результатів голосування виборців або інших уповноважених осіб. Щодо характеристики української виборчої системи, наша держава мала досвід застосування всіх трьох видів виборчих систем і з кожними новими виборами відбувається зміна законодавчого регулювання цього питання.

Мажоритарна виборча система базується на принципі: обраним вважається кандидат, який отримав установлену більшість голосів виборців на виборчому окрузі, у якому він балотувався, або в цілому по країні (у разі президентських виборів). В Україні мажоритарна система застосовувалася на виборах народних депутатів у 1990 і 1994 рр. Зараз на виборах Президента України та місцевих виборах (виборах сільських, селищних та міських голів) продовжує застосовуватися названа система.

Пропорційна виборча система передбачає такий порядок визначення результатів голосування, за яким розподіл мандатів між партіями здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів. Така виборча система передбачає утворення великих багатомандатних округів і забезпечує представництво партій у виборних органах відповідно до їхньої популярності у виборців. Сьогодні пропорційна система поширена більш як у 60 країнах світу. В Україні ця система застосовувалася, наприклад, на виборах 2006 р. й на позачергових виборах народних депутатів 2007 р.

Змішана виборча система заснована на поєднанні елементів мажоритарної та пропорційної систем: частина депутатів обирається за однією системою, частина - за іншою, що дозволяє одночасно використовувати переваги кожної із цих двох систем. Україна теж мала приклади застосування змішаної системи: на виборах народних депутатів (наприклад, 1998 і 2002 рр.).

На місцевих виборах в Україні (виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів), що відбулися 25 жовтня 2015 р. за новим Законом «Про місцеві вибори», було запроваджено низку нововведень, продиктованих зокрема курсом на побудову європейської моделі місцевого самоврядування.

Серед новацій:

• у селах і селищах з населенням до 90 тис. вибори відбувалися за мажоритарною системою;

• вибори до райрад, міськрад та облрад проходили за пропорційною системою;

• міських голів населених пунктів з населенням більше 90 тисяч обирали абсолютною більшістю (50 % + 1 голос). Передбачалася можливість проведення другого туру.

Слід зазначити, що як мажоритарна, так і пропорційна виборчі системи мають певні недоліки. Так, мажоритарна система - досить результативна і проста в застосуванні, але сприяє неадекватному відображенню у складі представницького органу політичного спектра суспільства та призводить до втрати великої кількості голосів.

Пропорційна система теж має істотні вади: по-перше, вона передбачає неперсоніфіковані вибори - виборчі списки партій формуються партійним керівництвом і виборці фактично голосують за кандидатів, про яких їм нічого не відомо; по-друге, пропорційна система вимагає сталої багатопартійності, яка характеризувалася б досить чіткою поляризацією політичних сил, що дозволяє після виборів сформувати стабільну парламентську більшість.

Новий Закон «Про місцеві вибори» (2015) відсунув у минуле змішану виборчу систему, яка поєднувала найгірші риси мажоритарної виборчої системи та пропорційної виборчої системи за закритими партійними списками. Натомість було введено пропорційну виборчу систему за відкритими партійними списками. При цьому виборець, крім голосування за партію, віддавав свій голос за кандидата, якого висунуто політичною партією на територіальному окрузі.

2. Види виборів в Україні та особливості їх проведення

Вибори класифікуються за різними підставами. Окремі класифікації вже розглянуто в попередніх темах. Зосередимося саме на видах виборів, що застосовуються в Україні.

За своїм змістом вибори є волевиявленням народу щодо формування представницьких органів державної влади (наприклад, Верховної Ради України) та органів місцевого самоврядування.

За суб’єктами вибори передбачають формування Верховної Ради України, вибори Президента України, Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

За способами і засобами проведення вибори можуть бути черговими (проводяться в період закінчення строку повноважень функціонування певного виду виборного органу або посади), позачерговими (або достроковими), що проводяться в разі дострокового припинення строку повноважень, повторними (проводяться в разі, коли вибори визнано недійсними у виборчому окрузі).

Залежно від способу волевиявлення виборців вибори в Україні можуть бути тільки прямими. Непрямого (через представника) способу голосування українське законодавство не передбачає.

Строки проведення виборів за законодавством України визначено таким чином:

Вибори Президента України:

• чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України (ст. 103 Конституції України);

• позачергові вибори Президента України в разі дострокового припинення повноважень Президента України проводяться в період дев’яноста днів з дня припинення повноважень. Вибори народних депутатів України:

• чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України (ст. 77 Конституції України);

• позачергові вибори до Верховної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Місцеві вибори можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними, додатковими або першими.

• Чергові місцеві вибори проводяться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад, голів, старост.

• Позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України в разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної в місті, сільської, селищної ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випадках, передбачених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Таке рішення ухвалюється Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний термін з дня дострокового припинення повноважень вищеназваних органів.

• Позачергові вибори старости призначаються радою відповідної об’єднаної територіальної громади в разі дострокового припинення повноважень старости.

• Повторні вибори депутатів у відповідному виборчому окрузі призначаються територіальною виборчою комісією в разі визнання виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної депутатом, такою, яка відмовилася від депутатського мандата.

• Повторні вибори сільського, селищного, міського голови, старости призначаються відповідною територіальною виборчою комісією в разі визнання виборів такими, що не відбулися, чи в разі визнання особи, обраної сільським, селищним, міським головою, старостою, такою, яка відмовилася від посади.

• Проміжні вибори депутата сільської, селищної ради призначаються в одномандатному виборчому окрузі територіальною виборчою комісією в разі дострокового припинення повноважень депутата сільської, селищної ради.

• Додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, призначаються Центральною виборчою комісією.

• Перші вибори старости призначаються відповідною радою об’єднаної територіальної громади.