Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 5

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте право, яке належить до групи громадянських прав людини і громадянина.

А Право на таємницю телефонних розмов

Б Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, демонстрації

В Право на підприємницьку діяльність

Г Право на освіту

2. Позначте, у якому випадку порушено соціально-економічне право людини.

А Батьки 18-річного Утаємниченого В. постійно перевіряли повідомлення його електронної пошти

Б Опікун 15-річного Недомовного Т. заборонив вступати останньому до молодіжної організації «Молодь за демократію»

В Редакція газети «Пліткар» відмовилася прийняти статтю Балакучої Г. Мотивом для відмови став вік неповнолітньої авторки

Г Батьки не дозволили 19-річній Покірній І. вільно обрати місце роботи

3. Позначте назву міжнародного акта, який «відображає загальну домовленість народів світу і є зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства», що був ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.

А Статут ООН

Б Загальна декларація прав людини

В Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

Г Конвенція про права дитини

II. Порівняйте поняття.

• Права людини і громадянина - свободи людини і громадянина.

• Права людини і громадянина - обов’язки людини і громадянина.

III. Прочитайте уривки з наукової літератури. Подумайте, які права людини порушувалися в той чи інший період нашої історії.

1. «Згідно з наказом Рейхскомісара України користування залізницею особам не німецького підданства заборонено» (оголошення німецької окупаційної влади 1942 р.).

2. «Пропускання книг малоруською мовою, як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити» (Валуєвський циркуляр 1863 р.).

3. «Як вірний син України я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади. Цією грамотою я оголошую себе Гетьманом всієї України» («Грамота до всього українського народу» від 29 квітня 1918 р.).

4. «На місце старшого, який більше не буде (вибиратись) з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара, від сейму до сейму, людину, яка була б народжена у шляхетському стані, у лицарській справі досвідчена, підтримувала б у війську лад, запобігала б усяким бунтам, ... і з розпорядження гетьмана приходила б у той час і на призначене місце, де потребуватиме Річ Посполита...» («Ординація Війська Запорізького реєстрового...» від 1638 р.).

5. «Ст. 6. Керівною та спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи, державних і громадських організацій є Комуністична партія Радянського Союзу» (Конституція УРСР 1978 р.).

6. «Ст. 13. Основу особистої власності громадян України становлять трудові доходи. В особистій власності можуть бути предмети вжитку, особистого споживання, комфорту і підсобного домашнього господарства, жилий будинок і трудові заощадження... У користуванні громадян можуть бути ділянки землі, які надаються в установленому законом порядку для ведення підсобного господарства» (Конституція УРСР 1978 р.).

IV. Спираючись на текст Конституції України, сформулюйте зміст обов’язку, який належить до наведених груп обов’язків:

1) особисті; 2) політичні; 3) економічні; 4) екологічні; 5) культурні.