Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 78. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Верховною Радою України 17.07.1997 р. ратифіковано Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено право на життя, на свободу приватного та сімейного життя, на свободу думки, совісті і віросповідання, на свободу вираження поглядів, право на свободу зібрань та об’єднань, право на шлюб, право на ефективний правовий захист, заборону дискримінації, заборону катування та нелюдського поводження, покарання без закону.

Відповідно до ст. 9 Конституції України Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є частиною національного законодавства України.

Дотримання положень Конвенції державами-учасницями забезпечено через такий контролюючий механізм, як Європейський Суд з прав людини.

Загальні правила звернення до Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ)

1. Можна звернутися до ЄСПЛ, якщо особа вважає, що є жертвою порушення її прав однією з держав - сторін Конвенції.

2. Суд може розглядати лише ті заяви, у яких ідеться про порушення прав, гарантованих Конвенцією.

3. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію.

4. Особа може звернутися до ЄСПЛ лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (наприклад, парламенту, суду, прокуратури, поліції тощо) однієї із цих держав.

5. ЄСПЛ приймає заяви до розгляду лише після того, як було використано всі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом 6 місяців з дати винесення остаточного рішення.

6. Перед зверненням до ЄСПЛ особа повинна використати всі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження, в іншому випадку особа має довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що особі слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав.

7. Якщо заява особи стосується рішення національного суду, наприклад вироку, то після того, як особа використала звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення.

8. Особа може подати заяву до ЄСПЛ протягом 6 місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органами влади, до компетенції яких належить визначення питань, що є предметом звернення особи. Шестимісячний строк відраховується з моменту ознайомлення особою або її адвокатом з остаточним судовим рішенням.

Як подавати заяву до ЄСПЛ

1. Офіційними мовами ЄСПЛ є англійська та французька, але за бажання особа може звертатися до Секретаріату ЄСПЛ офіційною мовою держави, що ратифікувала Конвенцію. Подальше листування ведеться англійською чи французькою мовами.

2. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою. Листи й документи не слід прошивати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

У заяві необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитеся, та суть Ваших скарг;

б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, було порушено;

в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу.

Регламент ЄСПЛ вимагає, щоб заява була підписана заявником або його представником, якщо заявник не бажає розкривати свою особу.

Судові переслідування, які розглядає Європейський Суд з прав людини

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Ст. 3. Заборона катувань

Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Ст. 5. Право на свободу та особисту недоторканність

Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування.

Ст. 6. Право на справедливий суд

Кожен має право на справедливий публічний розгляд його справи упродовж строку незалежним і безстороннім судом.

Ст. 13. Право на ефективний засіб юридичного захисту Кожен, чиї права і свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Працюємо у групах

Опрацювавши інформаційний матеріал практичного заняття, схему та ознайомившись з витягами з Конвенції, підготуйте звернення до ЄСПЛ на основі викладених правових ситуацій.

Ситуація (1 група). Поліцейські затримали учня на шкільній дискотеці під час бійки та відвели у відділок поліції. У відділку його примушували давати свідчення на іншого учня. Після відмови учня давати свідчення його було прикуто до батареї. Учень просив, щоб на допиті були присутні його батько чи вчителька. Йому було відмовлено у брутальній формі. Учень попросив води, але йому було відмовлено. Поліцейський почав погрожувати учню, що його також притягнуть до відповідальності, бо було знайдено його відбитки пальців на куртці постраждалого. Учня вдарили по нирках кийком. Він погодився все підписати, після чого його випустили з відділку поліції.

Ситуація (2 група). Поліцейські затримали ученицю за підозрою у крадіжці в роздягальні. Відвели у відділок. У відділку її примушували зізнатися у вчиненні злочину. Після відмови учениці давати свідчення поліцейський повідомив, що скаже батькам та вчителям дівчини, що вона хвора на СНІД і вступає в статеві контакти з учнями старших класів. Учениця погодилася все підписати, після чого її випустили з відділка.

1. Які права учня (учениці), на вашу думку, було порушено представником правоохоронних органів? 2. Як учень (учениця) мав (мала) діяти під час допиту та після отримання побоїв (шантажування)? 3. Чи є підстави в учня (учениці) подавати в суд на дії поліцейського? 4. Чи є в учня (учениці) право вимагати від поліцейського виплати компенсації за моральну та фізичну шкоду?

Уявіть, що батьки потерпілих дітей не змогли домогтися позитивного результату з даних справ в органах внутрішніх справ і судах України. Верховний Суд України відмовив у задоволенні їхньої скарги. Пройшло 5 місяців. Чи є в батьків підстави для звернення в ЄСПЛ? Якщо є, допоможіть підготувати заяву в ЄСПЛ.