Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 2

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке не є ознакою держави.

А Територія

Б Кордон

В Система податків

Г Система правових норм

2. Позначте критерій класифікації функцій держави, видами якого є політична та економічна функції.

А За соціальним значенням

Б За часом функціонування

В За територіальною ознакою

Г За сферами суспільного життя

3. Позначте поняття, що виражає сутність держави.

А Державний апарат

Б Представницькі органи

В Функції держави

Г Форма правління

4. Позначте імена науковців, які запровадили в науковий і політичний обіг термін «правова держава».

А Г. Гегель, І. Кант

Б Г. Гроцій, Б. Спіноза

В К.-Т. Велькер, Р. фон Моль

Г Т. Гоббс, Дж. Локк

5. Позначте тезу, що не є ознакою правової держави.

А Існування ієрархічно побудованої партійно-державної еліти

Б Закріплення широкого спектра прав і свобод особи

В Верховенство закону в усіх сферах життя суспільства

Г Ефективна діяльність правоохоронних органів

6. Установіть відповідність між визначенням поняття й терміном.

1. Держава, яка прагне до забезпечення кожному громадянину гідних умов існування, однакових можливостей самореалізації особистості.

2. Спільнота всіх громадян, їх вільних об’єднань, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які охороняються та гарантуються державою.

3. Політична форма організації суспільного життя, у якій реально забезпечено максимальне здійснення та захист прав і свобод особистості, а державна влада здійснюється у правових формах.

А Громадянське суспільство

Б Правова держава

В Соціальна держава

II. Прочитайте тексти з інформаційних видань. Згадайте ознаки правової держави. З’ясуйте, чи підлягає визначенню «правова держава» кожна з країн, характеристику якої запропоновано для аналізу.

1. Вікіпедія: КНДР

КНДР - соціалістична держава. Вища державна посада - голова Комітету оборони. Законодавча влада здійснюється Верховним народним зібранням, виконавча - Кабінетом Міністрів. У державі одночасно існує й відсутня посада президента: ним довічно проголошено Кім Ір Сена, який помер 1994 р. Його сина, Кім Чен Іра, довічно проголошено Генеральним секретарем Робітничої партії КНДР.

Сучасний очільник країни, Кім Чен Ин, обіймає спеціально створену для нього посаду Першого секретаря Робітничої партії КНДР. Громадянам не дозволяється вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон; існує єдина ідеологія - ідея «чучхе».

2. «The Epoch Times Україна»

У листопаді 2008 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка закликала Іран зупинити порушення прав людини у країні. У резолюції підкреслено, що іранський уряд має дотримуватися міжнародних стандартів стосовно прав людини і покласти край практиці смертної кари для малолітніх злочинців. Порушення прав людини в Ірані відбувається в різних формах: від ув’язнення журналістів і членів опозиції до повішень засуджених злочинців. Іран нині є одним з рекордсменів у світі за кількістю страт.

3. UNIAN.NET

Скандинавська модель суспільного устрою - це той самий бажаний соціалізм. Там не крадуть, не беруть хабарів, не кричать на дітей, витрачають величезні кошти на навчання людей з інвалідністю. Навіть в’язниці, наприклад, у Данії специфічні: двох типів - відкриті й закриті. У в’язницях закритого типу утримуються ув’язнені, яких засуджено на термін понад п’ять років, або ті, хто порушив умови перебування у в’язницях відкритого типу. На території є церква, тренажерний зал, бібліотека, лікарняне відділення, майданчик для прогулянок. Але данці занадто цінують свободу, тому й показники злочинності дуже низькі навіть порівняно з іншими країнами Західної Європи.