Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 4

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте назву міжнародного акта, що «відображає загальну домовленість народів світу та є зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства», який було ухвалено Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р.

А Статут ООН

Б Загальна декларація прав людини

В Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

Г Конвенція про права дитини

2. До третього покоління прав людини належить:

А Право на відпочинок

Б Право жінки на штучне запліднення

В Право на особисту недоторканність

Г Право на мир

3. До переліку основних прав людини за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод не належить:

А Право на справедливий суд

Б Заборона катування

В Право на повагу до приватного життя

Г Право на працю та відпочинок

4. Під час підписання Заключного акта Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі (1975) було створено названу організацію.

А ООН

Б Рада Європи

В ОБСЄ

Г Європейський Суд

5. Свобода - це:

А Міра можливої поведінки

Б Міра необхідної поведінки

В Способи необхідної поведінки

Г Способи можливої поведінки

II. Порівняйте поняття.

• Права людини - свободи людини.