Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 3

І. Виконайте тестові завдання.

1. Визначте підставу набуття громадянства в такій ситуації: «Одесит Гершензон Я. у 1992 р. виїхав до Ізраїлю та набув іноземного громадянства. У 2017 р. на прохання батьків він повернувся в Україну на постійне проживання та подав заяву, у якій зобов’язався припинити іноземне громадянство».

А За народженням

Б Унаслідок усиновлення

В Унаслідок прийняття до громадянства

Г Унаслідок поновлення у громадянстві

2. З’ясуйте підставу припинення громадянства в такій ситуації: «19-річний мешканець Тернополя Безрідний О. добровільно вступив на військову службу до Збройних Сил Польської Республіки».

А Вихід з громадянства України

Б Втрата громадянства України

В Підстави, передбачені міжнародними договорами України

Г Позбавлення громадянства

3. Укажіть умови прийняття до громадянства України.

А Наявність законних джерел існування

Б Перебування у шлюбі з громадянином України

В Визначні заслуги перед Україною, державний інтерес для України

Г Володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування

Д Зобов’язання припинити іноземне громадянство або відсутність іноземного громадянства

Е Безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх трьох років

II. Порівняйте поняття.

• Підстави набуття громадянства - підстави припинення громадянства.

• Набуття громадянства за народженням - прийняття до громадянства.

III. Працюємо з документами

Ознайомтеся з текстом Закону України «Про громадянство України». Прочитайте ситуацію, знайдіть правові помилки та випишіть їх у ліву колонку таблиці. У праву колонку занотуйте свій коментар відповідно до чинного законодавства України.

Іноземець Безбатченко О. (36 років) працює фермером на власній землі сільськогосподарського призначення площею 20 га. Він не платить податки, тому що два роки тому його було обрано головою сільської ради. Рік тому він подав заяву про отримання громадянства України. Нещодавно йому повідомили, що до оформлення цієї процедури залишилося декілька днів. Дата отримання громадянства повинна збігтися з річницею одруження на громадянці України, і саме тому йому скорочують необхідний для отримання громадянства термін проживання в Україні до одного року.

Безбатченко О. разом з дружиною планували всиновити дитину з Хорватії (його батьківщини), але прочитали в газеті, що дитина не зможе найближчим часом отримати громадянство України, оскільки для усиновлених дітей термін проживання в Україні для отримання громадянства - 20 років. Майбутні батьки ознайомилися з переліком прав дитини, що викладений у Загальній декларації прав дитини, і мають намір опротестувати у Верховній Раді України положення українського законодавства, що не збігається з міжнародним.

Правові помилки

Коментар

IV. Розв’яжіть ситуацію. Дайте правову оцінку ситуації, спираючись на законодавство України.

Громадяни України сім’я Нерідних (чоловік, жінка, дочка 17 років і син 13 років) переїхали до Кракова (Польща) на постійне місце проживання. Батьки вирішили, що сім’я повинна прийняти громадянство Польщі. Діти були проти рішення батьків і хотіли залишитися в Україні з бабусею.