Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 2

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте форму правління, що існує в Україні після внесення змін до Конституції України Законом від 8 грудня 2004 р.

А Президентська республіка

Б Президентсько-парламентська республіка

В Парламентсько-президентська республіка

Г Парламентська республіка

2. Згідно з Конституцією України Державний Прапор України - це стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг:

А Жовтого і блакитного кольорів

Б Синього і жовтого кольорів

В Чорного і малинового кольорів

Г Жовтого і синього кольорів

3. За формою державного устрою Україна є:

А Конфедерацією

Б Федеративною державою

В Унітарною державою

Г Республікою

4. Групи громадян України, не українців за походженням, що виявляють почуття національної свідомості і спільності, - це:

А Біженці

Б Апатриди

В Біпатриди

Г Національні меншини

5. Державні службовці України зобов’язані володіти:

А Англійською мовою

Б Іншими мовами міжнародного спілкування

В Російською та іншими мовами національних меншин

Г Українською мовою

6. Малий Державний Герб України - це:

А Зображення лева

Б Козак з мушкетом

В Знак Княжої Держави Володимира Великого

Г Герб Війська Запорізького

II. Порівняйте.

• Парламентсько-президентська форма правління в Україні (за Конституцією зі змінами, внесеними 8 грудня 2004 р.) - президентсько-парламентська форма правління в Україні (за Конституцією 1996 р.).

III. Складіть історичну довідку про походження державних символів України.