Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до тем 9 і 10

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке характеризується як точне, своєчасне й неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному та суспільному житті.

А Суспільний порядок

Б Законність

В Дисципліна

Г Правомірна поведінка

2. Позначте поняття, яке належить до спеціальних засобів гарантій законності.

А Економічні засоби

Б Політичні засоби

В Організаційні засоби

Г Ідеологічні засоби

3. Сукупність правових почуттів, емоцій, оцінок, що домінують у суспільстві та проявляються в суспільній думці, - це:

А Правосвідомість

Б Правова культура

В Правова ідеологія

Г Правова психологія

4. Одним із завдань Національної поліції за Законом України «Про Національну поліцію» є підтримання:

А Громадського порядку

Б Громадської безпеки

В Суспільного порядку

Г Публічної безпеки та порядку

5. Установіть відповідність між характеристикою і назвою гарантій законності.

1. Організація системи господарювання

2. Реальний стан прав і свобод громадян

3. Ефективні засоби подолання бідності

4. Рівень правової і загальної культури населення

А Ідеологічні

Б Соціальні

В Політичні

Г Економічні

6. Позначте поняття, які не є складовими структури правової ідеології.

А Афекти, емоції, почуття

Б Правові категорії

В Правові принципи

Г Правові ідеї та переконання

II. Порівняйте поняття.

• Правова ідеологія - правова психологія.

• Законність - правопорядок.

III. Прочитайте. Визначте, які твердження правильні, а які - неправильні.

1. Дисципліна - це певний порядок поведінки людей, який відповідає нормам і моделям, що склалися в суспільстві, а також вимогам тієї чи іншої організації.

2. Гарантії законності — це принципи, які лежать в основі забезпечення правопорядку.

3. Існують такі види правосвідомості, як особистісна, масова, суспільна, жіноча, чоловіча, наукова, професійна, побутова.

4. Правомірна поведінка - це суспільно корисна, суспільно необхідна, бажана й допустима поведінка осіб.