Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 9. Законність і правопорядок

Legalitas regnorum fundamentum.

Законність - це фундамент держави.

З висловлювань римських юристів

§ 53. ПОНЯТТЯ ЗАКОННОСТІ

1. Поняття законності

Законність — це суворе дотримання законів та інших нормативно-правових актів усіма суб’єктами правовідносин. Це суспільно-політичний режим, яким забезпечується послідовна боротьба з правопорушеннями і свавіллям, усебічна охорона прав та інтересів особи, суспільства і держави.

Іншими словами, законність можна визначати як правовий режим, за якого діяльність усіх державних органів, юридичних і фізичних осіб здійснюється відповідно до вимог законодавства. Законність як метод державного керівництва суспільством передбачає, що свої функції держава здійснює виключно правовими засобами — шляхом ухвалення нормативних актів і забезпечення їх реалізації.

Для дотримання законності необхідне функціонування двох сторін:

• наявність правових, справедливих, науково обґрунтованих законів (змістовна сторона);

• виконання законів, адже лише наявність, навіть найдосконаліших законів буде недостатньою (формальна сторона). Законність виступає як необхідність, що виражена в системі відповідних об’єктивних вимог, які висуваються до всіх суб’єктів, учасників суспільних відносин, урегульованих правом. Одна частина цих вимог звернена безпосередньо до громадян, організацій, інша - до різних гілок державної влади (законодавчої, виконавчої, судової).

Потрібно розрізняти законність як систему формальних вимог і реальну законність. На практиці вимоги законності тією чи іншою мірою порушуються, мають місце відступи від правових приписів. Отже, реальна законність має кількісні показники, що визначають її рівень у конкретному суспільстві.

2. Гарантії законності

Важливе значення в забезпеченні законності мають гарантії законності. Вимоги законності не втілюються в життя автоматично, стихійно. Для того щоб правові приписи не залишилися на папері, необхідні відповідні умови та організаційні, ідеологічні, політичні, юридичні заходи, які забезпечують реалізацію, тобто гарантії законності.

Гарантії законності - це об’єктивні умови й суб’єктивні фактори, а також спеціальні засоби та заходи, за допомогою яких забезпечується режим законності.

Стан законності багато в чому визначається рівнем політичної, правової і загальної культури населення. Законність передбачає такий рівень правової культури, за якого повага до права, закону стає особистим переконанням людини, до того ж не тільки пересічного громадянина, а в першу чергу державного службовця, законодавця.

Законослухняність громадян, повага до закону та реалізації його приписів багато в чому залежать від становища, яке склалося в соціальній сфері. Падіння життєвого рівня населення, зростання безробіття, вартості життя, соціальних послуг безпосереднім чином позначаються на рівні законності, провокують громадян на пошук шляхів незаконного збагачення, породжують соціальні конфлікти. Міцна законність можлива тільки в умовах соціальної стабільності, упевненості громадян у непорушності своїх прав і свобод.

До юридичних гарантій належать:

• система чинного законодавства, яка відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам у сфері прав людини та Конституції України;

• діяльність судових органів, які зобов’язані визначити справедливу міру покарання правопорушнику, забезпечити ефективне відновлення порушених прав;

• діяльність правоохоронних і контрольно-наглядових органів, що забезпечують профілактику, припинення і викриття правопорушень.