Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 7

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке характеризується, як додержання встановлених правовими нормами правил поведінки.

А Суспільний порядок

Б Дисципліна

В Законність

Г Правомірна поведінка

2. Позначте ознаку правомірної поведінки особи.

А Шкідливість

Б Протиправність

В Суспільна корисність

Г Винність

3. Час, місце, спосіб, знаряддя та засоби вчинення правопорушення - це факультативні ознаки:

А Об’єкта правопорушення

Б Об’єктивної сторони правопорушення

В Суб’єкта правопорушення

Г Суб’єктивної сторони правопорушення

4. Позначте елемент, який не зараховують до складу правопорушення.

А Зміст правопорушення

Б Об’єкт правопорушення

В Суб’єкт правопорушення

Г Суб’єктивна сторона правопорушення

5. Установіть відповідність між характеристикою та формою вини.

1. Особа під час скоєння забороненого законом діяння усвідомлювала його протиправний характер, не бажала, але передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків.

2. Особа не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була та могла їх передбачити.

3. Особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення.

4. Особа усвідомлювала протиправний характер свого діяння, передбачала його небезпечні наслідки і бажала їх настання.

А Прямий умисел

Б Непрямий умисел

В Протиправна самовпевненість

Г Протиправна недбалість

6. Позначте правопорушення, яке не належить до проступків.

А Адміністративне

Б Кримінальне

В Дисциплінарне

Г Цивільно-правове

II. Порівняйте поняття.

• Умисел - необережність.

• Суспільно корисна поведінка - суспільно шкідлива поведінка.

III. Розв’яжіть ситуації.

1. Під час перерви учні 10-го класу вийшли на шкільне подвір’я і почали грати в сніжки. Один із школярів, вирішивши продемонструвати свою силу, почав кидати сніжки на дах школи. Одна зі сніжок влучила у вікно, у результаті чого було розбито скло і його уламком поранено школярку 3-го класу.

Чи можна вважати це правопорушенням? Доведіть.

2. Десятикласники Микола й Петро вирішили здійснити взаємовигідний обмін. За два диски Миколи із записами сучасних фільмів Петро віддавав комп’ютерний ігровий компакт-диск. Удома Петро виявив, що на дисках нічого не записано.

Чи здійснив Микола правопорушення? Доведіть.