Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 6

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте види правовідносин за методом правового регулювання.

А Цивільні, кримінальні, фінансові, сімейні та ін.

Б Короткотривалі та довготривалі

В Імперативні та диспозитивні

Г Регулятивні та охоронні

2. Реальні соціальні блага, з приводу яких виникають, змінюються чи припиняються правовідносини, - це:

А Суб’єкти

Б Об’єкти

В Юридичний зміст

Г Фактичний зміст

3. Установіть відповідність між визначенням поняття й терміном.

1. Здатність суб’єкта права бути носієм суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

2. Здатність особи своїми діями набувати та реалізовувати суб’єктивні права і юридичні обов’язки.

3. Здатність (можливість) особи бути учасником правовідносин.

4. Здатність особи нести юридичну відповідальність за вчинене правопорушення, за невиконання або неналежне виконання обов’язку.

А Правосуб’єктність

Б Правоздатність

В Дієздатність

Г Угодоздатність

Д Деліктоздатність

4. Міра належної (необхідної) поведінки суб’єктів права - це:

А Суб’єктивне право

Б Юридичний обов’язок

В Деліктоздатність

Г Правоздатність

5. Залежно від характеру правових наслідків юридичні факти поділяються на:

А Дії та події

Б Прості та складні

В Факти одноразової дії та факти безперервної юридичної дії

Г Правоутворюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі

6. Установіть відповідність між конкретним юридичним фактом і його кваліфікацією за вольовим критерієм.

1. Знахідка

2. Хуліганство

3. Торнадо

4. Рішення суду

А Злочин

Б Відносна подія

В Юридичний акт

Г Юридичний вчинок

Д Абсолютна подія

II. Порівняйте поняття.

• Правоздатність - дієздатність.

• Юридичні дії - юридичні події.

III. Працюємо самостійно

1. Укажіть, які твердження правильні, а які - неправильні.

1. Правовідносини — це відносини, що виникають у процесі спільної діяльності.

2. Суб’єкти правовідносин - це фізичні особи, об’єднання, соціальні спільноти.

3. Об’єкти правовідносин — це матеріальні та нематеріальні блага.

4. Ознаками правовідносин є соціальні, економічні та культурні ознаки.

5. Правосуб’єктність — це правоздатність та угодоздатність.

6. У структуру правовідносин входять суб’єктивні права й політичні обов’язки.

2. Визначте, які з нижченаведених юридичних фактів є юридичними вчинками, а які - юридичними актами. Свою відповідь обґрунтуйте.

1. Микола та Ірина уклали шлюбний договір. 2. Артем створив винахід. 3. Марія написала роман. 4. Максим знайшов скарб. 5. Суд визнав за Микитою права власності на самовільно збудований гараж після того, як йому було надано земельну ділянку під гараж.