Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 6. Правовідносини

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані.

Сенека, давньоримський філософ

§ 44. ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН

1. Поняття та ознаки правовідносин

Правові норми є особливим, офіційним регулятором суспільних відносин. Регулюючи ті чи інші суспільні відносини, вони тим самим надають їм правову форму. Таким чином, виникає особливий вид суспільних відносин - правовідносини.

Правовідносини - це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права та обов’язки, що забезпечуються державою.

2. Види правовідносин

Існують різні види правовідносин, в основу класифікації яких покладено відповідні критерії.

За кількістю суб'єктів правовідносини поділяють на прості, у яких два суб’єкти пов’язані з реалізацією приписів однієї норми (наприклад, відносини з приводу укладення дрібної побутової угоди), та складні, які виникають у процесі реалізації комплексу юридичних норм, об’єднаних єдиним цільовим призначенням (наприклад, правовідносини у сфері правосуддя).

За предметом правового регулювання правовідносини поділяють на конституційно-правові, адміністративно-правові, цивільно-правові, кримінально-правові, фінансово-правові, сімейно-правові та ін.

За дією в часі правовідносини поділяють на короткотривалі, які припиняються після виконання обов’язку (наприклад, сплати неустойки у вигляді штрафу чи пені), та довготривалі, які існують певний час (наприклад, правовідносини між адміністрацією навчального закладу та учнем чи студентом до завершення навчання).

За методом правового регулювання правовідносини поділяють на диспозитивні (договірні), які виникають у процесі укладення та здійснення цивільного договору (наприклад, підряду, майна, перевезення тощо), та імперативні (керівні), які виникають, коли один суб’єкт правовідносин має державні та інші законні повноваження (наприклад, призов до армії, сплата податків тощо).

За змістом поведінки зобов’язаної сторони правовідносини поділяють на активні, які мають місце в разі активної діяльності суб’єктів у зв’язку з виконанням робіт, передачею майна тощо, та пасивні, які утворюються, коли суб’єкти повинні утримуватися від дії, наприклад, від порушення права власності, авторського права тощо.

За функціональним призначенням правовідносини поділяють на регулятивні та охоронні. Регулятивні виникають із правомірних дій суб’єктів. Наприклад, правові відносини між замовником та перевізником виникли на підставі правомірних дій - укладення договору перевезення - і тому є регулятивними. Правові відносини між особою, яка підозрюється в здійсненні злочину, та слідчим, який веде розслідування, є охоронними у зв’язку з тим, що поштовхом до їх виникнення послужили неправомірні дії підозрюваного.

За розподілом прав та обов’язків між суб’єктами: односторонні (кожна сторона має або лише права, або лише обов’язки); двосторонні (кожна сторона має як права, так і обов’язки).