Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 5

І. Виконайте тестові завдання.

1. Форма владної діяльності уповноважених суб’єктів, спрямованої на утворення нормативно-правових актів, за допомогою яких у чинній юридичній системі запроваджуються або скасовуються правові норми.

А Правотворчість

Б Правозастосування

В Тлумачення норм права

Г Систематизація правових актів

2. Систематизація законодавства за хронологічним або алфавітним принципом - це:

А Імплементація

Б Інкорпорація

В Кодифікація

Г Консолідація

3. Розставте в логічній послідовності етапи правотворчого процесу.

А Офіційне схвалення проекту

Б Ухвалення рішення про розробку проекту

В Промульгація

Г Підготовка тексту нормативно-правового акта

4. Позначте зайву стадію правозастосування.

А Установлення кола фактичних обставин

Б Юридична оцінка фактичних обставин

В Винесення рішення у справі

Г Офіційне оприлюднення рішення

5. Позначте офіційний вид тлумачення.

А Доктринальне

Б Казуальне

В Компетентне

Г Буденне

6. Позначте спосіб тлумачення норм права, який полягає в з’ясуванні змісту конкретних норм шляхом зіставлення їх з іншими нормами.

А Граматичний

Б Логічний

В Систематичний

Г Історико-логічний

II. Порівняйте поняття.

• Кодифікація - інкорпорація - консолідація.