Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 43. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ВИДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВОВИХ АКТІВ

Працюємо самостійно

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, який з перелічених правових актів є актом правотворчості.

А Закон України «Про заходи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності»

Б Указ Президента України «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України»

В Наказ директора загальноосвітньої школи

Г Вирок міжрайонного суду з конкретної юридичної справи

Д Постанова слідчого про проведення обшуку

2. Позначте органи, які мають право давати офіційне тлумачення правових норм.

А Генеральна Прокуратура України

Б Адвокатура України

В Народні депутати України

Г Кабінет Міністрів України

Д Конституційний Суд України

3. Позначте вид систематизації законодавства, за якого зведення нормативних матеріалів робиться за хронологічним, предметним та іншими критеріями.

А Консолідація

Б Інкорпорація

В Кодифікація

Г Імплементація

4. Система законодавства - це:

А Сукупність усіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів держави, насамперед законів

Б Виконання вимог закону суб’єктами правовідносин

В Порядок створення актів вищої юридичної сили - законів

Г Діяльність з упорядкування чинних нормативно-правових актів і приведення їх у певну систему

Д Система державних органів, що мають законотворчі повноваження

5. Не є ознакою кодифікації:

А Завжди має офіційний характер

Б Здійснюється виключно органами виконавчої влади

В Увижається різновидом правотворчості

Г Допускаються зміни в тексті нормативно-правових актів

Д Вид систематизації законодавства

6. Індивідуально-правові акти є похідними від актів:

А Правозастосування

Б Правовикористання

В Тлумачення

Г Правовтілення

Д Нормативно-правових

7. Позначте нормативний акт, який має вищу юридичну силу.

А Відомчий акт

Б Указ Президента України

В Закон України

Г Постанова Кабінету Міністрів України

Д Рішення колегії міністерства

8. Система законодавства (за юридичною силою) має таку структуру:

А Гіпотеза, диспозиція, санкція

Б Суб’єкти, об’єкти, зміст, юридичні факти

В Конституція, звичайні закони, підзаконні акти

Г Постанови Кабінету Міністрів, накази міністерств, рішення обласних державних колегій

Д Норми права, інститути права, галузі права

9. Автентичне тлумачення норм права - це:

А Тлумачення юристами-практиками

Б Тлумачення вищим законодавчим органом країни

В Тлумачення спеціально уповноваженим суб’єктом

Г Тлумачення суб’єктом, який цю норму прийняв

Д Тлумачення органом місцевого самоврядування

10. Установіть відповідність між видом кодифікації та відповідним актом.

А Загальна

Б Галузева

В Спеціальна

1. Лісовий кодекс України

2. Цивільний кодекс України

3. Кримінально-процесуальний кодекс України

4. Звід законів Російської імперії 1832 р.

5. Земельний кодекс України

6. Конституція України

Працюємо в парах

II. Порівняйте поняття.

1. Інкорпорація - кодифікація.

Спільні риси:

1. Це види систематизації законодавства.

2. ______

3. ______

Відмінні риси:

Критерій

порівняння

Поняття для порівняння

Інкорпорація

Кодифікація

1

2

3

2. Закон - підзаконний акт.

Спільні риси:

1. Це нормативно-правові акти.

2. ______

3. ______

Відмінні риси:

Критерій

порівняння

Поняття для порівняння

Закон

Підзаконний акт

1

2

3

Працюємо у групах

III. Заповніть схему.