Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 4

І. Виконайте тестові завдання.

1. Сукупність нормативних приписів, які регулюють певний вид суспільних відносин, - це:

А Нормативний інститут

Б Галузь законодавства

В Нормативний припис

Г Індивідуальний припис

2. Наказ про зарахування до вищого навчального закладу є:

А Нормативним актом

Б Індивідуальним актом

В Локальним актом

Г Актом органу місцевого самоврядування

3. Указ президента країни належить до:

А Звичайних законів

Б Конституційних законів

В Підзаконних нормативно-правових актів

Г Нормативних актів державних адміністрацій

4. Принцип «закон не має зворотної сили» належить до:

А Дії нормативного акта в часі

Б Дії нормативного акта у просторі

В Дії нормативного акта за колом осіб

Г Дії нормативного акта за предметом регулювання

5. Серед поданих ознак оберіть ту, що стосується підзаконного нормативно-правового акта.

А Ухвалюється лише законодавчим органом влади

Б Має найвищу юридичну силу

В Регулює найважливіші суспільні відносини

Г Деталізує окремі положення законів

6. Установіть відповідність між актом органів місцевого самоврядування і безпосередньо органом, який ухвалює цей вид нормативно-правового акта.

А Статути

Б Рішення

В Розпорядження

1. Голова місцевої ради

2. Місцева рада

3. Громада

II. Порівняйте поняття.

• Закон — нормативно-правовий акт.

• Нормативний акт — індивідуальний акт.