Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 3

І. Виконайте тестові завдання.

1. Елементом поняття «джерело права» є:

А Правовий прецедент

Б Правовий звичай

В Нормативний договір

Г Воля держави

2. Письмове або усне рішення судового або адміністративного органу, якому надається державою формальна обов’язковість, і воно стає нормою, еталоном, зразком під час розгляду всіх подібних справ у майбутньому - це:

А Міжнародний договір

Б Нормативно-правовий акт

В Правовий прецедент

Г Нормативний договір

3. Застосування грошових штрафів (віри) замість кровної помсти в «Руській правді» є прикладом такої форми права:

А Нормативно-правового акта

Б Правового звичаю

В Нормативного договору

Г Правового прецеденту

4. Нормативно-правовий акт є основною формою права:

А Англосаксонської правової сім’ї

Б Традиційної правової сім’ї

В Мусульманської правової сім’ї

Г Романо-германської правової сім’ї

5. Угода про асоціацію з Європейським Союзом належить до такого виду міжнародних договорів:

А Відкриті

Б Напіввідкриті

В Закриті

6. Ратифікація міжнародного договору - це:

А Підготовка тексту договору

Б Підписання міжнародного договору

В Підтвердження договору компетентним органом державної влади

Г Анулювання міжнародного договору

II. Порівняйте поняття.

• Правовий прецедент - нормативно-правовий акт.

• Ратифікація міжнародного договору - денонсація міжнародного договору.

• Джерела права - форма права.

III. Ознайомтеся з текстом Угоди про асоціацію України з ЄС (підписана 27 червня 2014 р.) та схарактеризуйте її за видами міжнародних договорів.