Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 2

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте галузь права, що регулює відносини, які складаються у сфері управлінської діяльності державних органів.

А Трудове право

Б Конституційне право

В Адміністративне право

Г Господарське право

2. Позначте поняття, яке означає засоби й способи впливу права на суспільні відносини.

А Система права

Б Функції права

В Предмет правового регулювання

Г Метод правового регулювання

3. Імперативний, диспозитивний, автономний, рівності сторін - це:

А Види методів правового регулювання

Б Перелік видів предмета правового регулювання

В Ознаки правового інституту

Г Види форм реалізації норм права

4. Позначте галузь, що належить до публічного права.

А Цивільна

Б Сімейна

В Житлова

Г Кримінальна

5. Позначте назву правової сім’ї, якій притаманна така характеристика: «Систему права поділяють на загальне право і право справедливості. Основною формою права є судовий прецедент».

А Романо-германська

Б Англосаксонська

В Мусульманська

Г Традиційна

6. Серед видів норм права оберіть ті, що класифікують за галузевою ознакою.

А Норми законів та норми підзаконних актів

Б Конституційні, цивільні, трудові

В Загальні норми, норми-принципи

Г Зобов’язуючі, забороняючі, уповноважуючі норми

II. Порівняйте поняття.

• Романо-германська правова сім’я - англосаксонська правова сім’я.

• Система права - правова система.

• Імперативний метод правового регулювання - диспозитивний метод правового регулювання.

III. Назвіть елементи правової норми. Дайте їх визначення.

Прочитайте статтю 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Виділіть елементи правової норми за наведеним прикладом. Укажіть спосіб викладу норми права у статті нормативно-правового акту. Доведіть вашу думку.

IV. Користуючись нормативними актами українського законодавства, доберіть приклади прямого, відсильного та бланкетного способів викладу норми права.

V. До якої правової сім’ї належить держава Україна? Аргументуйте вашу думку.