Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 29. ПРАВО

1. Поняття та ознаки права

Право - це система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, що встановлюються, охороняються та гарантуються державою з метою впорядкування суспільних відносин.

Сутність і цінність права як явища соціального порядку виявляється через його ознаки:

• нормативність. Право складається з правил загального характеру, розрахованих на неодноразове застосування. Право виступає як загальний масштаб, міра (регулятор) поведінки людей;

• формальна визначеність. Правові норми, як правило, фіксуються письмово і мають певну логічну структуру. Право встановлює певні рамки поведінки суб’єкта, чітко формулюючи його права і обов’язки;

• загальнообов’язковість. На відміну від інших соціальних норм правові приписи адресовані всім учасникам правових відносин і є обов’язковими для них;

• системність. Право є цілісною системою взаємопов’язаних норм;

• зв’язок з державою. Правові норми встановлюються або офіційно визнаються державою. Право охороняється державним примусом;

• регулятивність. Право виступає як регулятор суспільних відносин і в цьому полягає його головна соціальна цінність.

2. Об’єктивне та суб’єктивне право

Слово «право» вживається у двох основних значеннях - об’єктивному і суб’єктивному.

Об’єктивне право - це система загальнообов’язкових норм, що мають формальний вираз, установлюються та гарантуються державою з метою впорядкування суспільних відносин.

Об’єктивне право є юридичною основою, на підставі якої визначається наявність або відсутність в особи юридичних прав та обов’язків. Воно не залежить від бажання, визнання, ставлення до нього особи.

Суб’єктивне право - це вид і міра можливої поведінки суб’єктів, що задовольняє інтереси певної особи та підлягає забезпеченню та охороні з боку держави.

Використання суб’єктивного права залежить від особистого бажання особи.

Об’єктивне і суб’єктивне право взаємопов’язані. Відсутність хоча б одного з елементів деформує право, і воно втрачає властивість ефективного регулятора суспільних відносин і поведінки людей.

3. Функції права та їх види

Право має функціональне призначення. Це означає, що воно виступає регулятором суспільних відносин і проявляється в конкретних функціях.

Функції права