Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 6

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке характеризує особу, що не перебуває у громадянстві держави, на території якої знаходиться в конкретний час, і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

А Іноземець

Б Апатрид

В Біпатрид

Г Біженець

2. Позначте спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.

А Філіація

Б Репатріація

В Натуралізація

Г Трансферт

3. Позначте характеристику держави, у якій до населення застосовують термін «піддані».

А Унітарна держава

Б Федеративна держава

В Республіка

Г Монархія

4. Позначте принцип, який не характеризує правовий статус особистості за сучасною Конституцією України.

А Принцип рівності людей у своїй гідності та правах

Б Принцип вичерпності конституційного переліку прав і свобод

В Принцип невідчуженості й непорушності прав і свобод людини

Г Принцип єдності прав людини та її обов’язків перед суспільством

5. Установіть відповідність між терміном та його визначенням.

А Людина

Б Індивід

В Особистість

Г Особа

Д Громадянин

1. Людина, як носій свідомості, суб’єкт пізнання, активного перетворення навколишнього світу, що відзначається неповторною сукупністю соціально значущих якостей.

2. Людина, яка має стійкий правовий зв’язок з конкретною державою, що проявляється у взаємних правах та обов’язках.

3. Жива розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо користуватися ними.

4. Суб’єкт правовідносин.

6. Позначте термін, відповідно до якого умовою припинення громадянства є натуралізація в іншій державі.

А Вихід з громадянства

Б За підставами, передбаченими міжнародними договорами

В Позбавлення громадянства

Г Втрата громадянства

II. Порівняйте поняття.

• Людина - індивід - особа.

• Філіація - натуралізація - репатріація.

• Іноземець - особа без громадянства - громадянин.

III. Розв’яжіть ситуацію.

Іноземець Владайтіс П. ухилився від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування. Чи є таке діяння правопорушенням? Чи буде Владайтіс П. відповідати за це правопорушення? Який вид відповідальності за цей проступок передбачено українським законодавством?

Як зміниться ситуація, якщо стане відомо, що його наміром було набути статусу біженця і він перебуває на території України протягом часу, необхідного для звернення до відповідного органу міграційної служби із заявою про надання йому статусу біженця?

Для розв’язання ситуації скористайтеся Кодексом про адміністративні правопорушення.