Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 3. ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Поява держави є наслідком довготривалого процесу. Виявлення причин виникнення такої форми організації суспільства багато в чому залежить від того, яка соціальна група чи соціальний інститут тлумачить цю державність, її сутність і призначення. Тому юридична наука розглядає декілька теорій походження держави.

Основні теорії походження держави

З появою держави зміни відбуваються в усіх сферах життя людини:

• складається певна система загальнообов’язкових правил поведінки - правових норм;

• запроваджується офіційна податкова система;

• наявною стає публічна влада, яка не завжди збігається з інтересами населення;

• населення групується територіально.

Отже, держава та право виникли в результаті розвитку суспільства як механізм упорядкування суспільних відносин, збалансування приватних і публічних інтересів та сприяння функціонуванню суспільства як цілісної системи.