Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 5

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте ознаки державної впади.

А Недоторканність і сакральність

Б Підпорядкованість і партійна дисципліна

В Абсолютність і неподільність

Г Легітимність і верховенство

2. Позначте розпорядчі органи, які здійснюють оперативну роботу щодо державного управління суспільними процесами.

А Законодавчі

Б Виконавчі

В Судові

Г Правоохоронні

3. Процедура притягнення до відповідальності перед парламентом вищих посадових осіб держави - це:

А Імпічмент

Б Імунітет

В Апеляція

Г Касація

4. Позначте традицію самостійності громад щодо управління державними справами в межах законів, але без втручання державної адміністрації.

А Європейська

Б Магдебурзька

В Англо-американська

Г Земська

5. Позначте, які з перерахованих функцій не виконує судова влада.

А Охоронну

Б Правосуддя

В Виконання покарань

Г Контрольно-наглядову

6. Позначте назву особливості державної влади, що характеризується як юридичне обґрунтування й визнання народом країни, а також світовою спільнотою.

А Верховенство

Б Легітимність

В Публічність

Г Суверенність

II. Порівняйте поняття.

• Соціальна влада - державна влада.

• Органи законодавчої влади - органи виконавчої влади.

III. Розгляньте фотоілюстрації.

Користуючись додатковою літературою, установіть відповідність між країнами та назвами парламентських установ:

1. ____ , 2. ____ , 3. ____ , 4. ____ , 5. ____ , 6. ____ , 7. ____ , 8. ____ , 9. ____ , 10. ____ , 11. ____ , 12. ____ .

А Парламент (Палата лордів і Палата громад)

Б Скупщина

В Кнесет

Г Великі Народні збори Д Конгрес (Палата представників і Сенат)

Е Великі Національні збори (Меджліс)

Ж Верховна Рада

З Стортинг

И Верховний Кенгес (Сенат і Мажиліс)

І Національна Асамблея (Сейм і Сенат)

К Генеральні кортеси (Сенат і Конгрес депутатів)

Л Олій Мажліс

IV. Доберіть приклади державних органів (зі світової практики) за способом утворення (виборні; такі, що призначаються; успадковані).