Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 20. ВИКОНАВЧА ВЛАДА

1. Виконавча влада: поняття, завдання

Органи виконавчої влади - це державні органи, які здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність на підставі законів та інших актів законодавчої влади.

Управління різними сферами суспільного життя є основним призначенням органів виконавчої влади.

Виконавча влада виконує такі завдання:

• виконавча діяльність, тобто реалізація рішень, що прийняті органами законодавчої влади;

• розпорядча діяльність, тобто здійснення управління шляхом видання підзаконних правових актів (наказів, розпоряджень, рішень) і виконання необхідних організаційних дій.

Характерні ознаки органів виконавчої влади:

• формуються шляхом призначення;

• на практиці реалізують цілі та завдання внутрішньої та зовнішньої політики, сформульовані парламентом;

• підконтрольні представницькій владі.

2. Органи виконавчої влади

Органи виконавчої влади складають розгалужену систему.

Уряд - це колегіальний орган загальної компетенції, який здійснює керівництво виконавчо-розпорядчою діяльністю органів виконавчої влади. Структура, порядок формування, компетенція уряду визначаються як формою правління, так і особливостями політичного режиму та територіального устрою. Очолює уряд його глава, який у різних країнах називається по-різному: канцлер (Німеччина, Австрія), прем’єр-міністр (Україна, Греція). У Сполучених Штатах Америки уряд очолює президент, адже в країні встановлено президентську форму правління.

Здійснення оперативного повсякденного державного управління в окремих галузях і сферах життя покладено на центральні органи виконавчої влади - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.