Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Розділ І. ДЕРЖАВА

Тема 1. Виникнення держави і права

Люди швидко здогадалися, що якщо вони будуть продовжувати користуватися своєю необмеженою свободою, стан кожної окремої людини буде більш нещасним. Вони усвідомили, що кожній людині потрібно поступитися частиною своєї природної незалежності та підкоритися волі всієї спільноти.

Дені Дідро, французький філософ

§ 2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1. Влада і суспільство в додержавшій період

Суспільство - це форма колективного співжиття людей, система різнорівневих зв’язків між ними, що сформувалися в процесі історичного розвитку.

Суспільство як система відносин між людьми виникло раніше ніж держава. Людина могла вижити лише за умови об’єднання в колективні спільноти. Найбільш ранньою формою об’єднання людей було первісне стадо. Пізніше виникла родова громада. Розростання роду привело до появи племінної організації суспільства.

Для регулювання різноманітних відносин, що виникають між людьми, застосовуються соціальні норми. Суспільні відносини первісного суспільства регулювалися нормами первісної моралі, звичаями й традиціями, релігійними нормами та всілякими заборонами (табу):

Основою організації первісного суспільства була кровна спорідненість людей. Влада ґрунтувалася виключно на авторитеті, досвіді, особистих якостях.

Влада - це сила, яка за допомогою авторитету, заохочення чи примусу має здатність впливати на суспільство.

Владні повноваження в первісному суспільстві не давали жодних привілеїв. Вищою владою в родовій громаді були збори всіх дорослих членів громади. Персоніфікація влади відбувалася через старійшин і вождів племені.

Ознаки суспільної (публічної) влади первісного ладу:

• самоорганізація населення за родовим принципом;

• вираження інтересів суспільства та опора на авторитет;

• відсутність органів, що розподіляються за функціями;

• наявність неписаних правил поведінки — звичаїв.

Таким чином, первісні суспільні відносини базувалися на неофіційному керівництві суспільством і неофіційних правилах поведінки, що в результаті призвело до зміни суспільного ладу.

2. Причини виникнення держави і права

З переходом до цивілізаційної форми існування суспільство стає соціально неоднорідним. У ньому складаються відносно самостійні групи людей (страти): касти, стани, класи тощо. Стратифіковане суспільство завжди є внутрішньо суперечливим: інтереси раба прямо протилежні інтересам рабовласника. Світовий досвід свідчить, що саморуйнуванню такого суспільства в змозі запобігти тільки державна організація. Поняття держава характеризує форму організації політичної влади в межах країни. Теорія держави і права виділяє економічні, політичні та соціальні передумови виникнення держави.

Основними причинами виникнення держави є:

• необхідність удосконалення управління суспільством;

• необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загальнообов’язкових соціальних норм;

• необхідність організації захисту території та ведення війн;

• необхідність організації значних суспільних робіт.

Таким чином, держава і право виникли в першу чергу через господарську необхідність, з потреб відтворювальної економіки. Виробництво й розподіл стали неможливими без системи управління та забезпечення громадського порядку.