Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 15. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

1. Імперативний та вільний мандати

Депутатський мандат - це строкове уповноваження особи на здійснення представницької влади в обсязі, делегованому сувереном влади - народом, підтверджене фактом обрання депутата на відповідну посаду.

Депутатський мандат може бути вільним, імперативним або змішаним.

Вільний депутатський мандат має такі ознаки:

• народний депутат вважається представником усього народу;

• народний депутат здійснює свої повноваження на постійній основі, його трудовий статус подібний до статусу державних службовців;

• відсутні жорсткі вимоги (періодичність, обов’язковість) до звітності депутата;

• виборці фактично позбавлені важелів впливу на обранця. Імперативний мандат - це законодавчо закріплені приписи, згідно з якими депутат представницького органу влади зв’язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними. При цьому існує законодавчо закріплена можливість дострокового відкликання депутатів, що не виправдали довіри виборців. У державах ліберальної демократії імперативний мандат, як правило, не застосовується через його протиріччя принципу національного представництва.

2. Виборчий процес

Політичні вибори не зводяться до самого тільки голосування. Це масова кампанія, широкий комплекс заходів і процедур для формування керівних органів у державі.

Виборчий процес - це здійснення суб’єктами, визначеними законодавством про вибори, виборчих процедур.

Етапи виборчого процесу

Виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів.

3. Одномандатний та багатомандатний виборчі округи

Виборчий округ - це територіальна або інша виборча одиниця, у межах якої об’єднуються виборці для обрання представницької влади.

Виборче законодавство України передбачає формування лише територіальних виборчих округів, тобто таких, що формуються за територіальною ознакою.

Залежно від того, скільки депутатів обирається в кожному виборчому окрузі, розрізняють одномандатні (уніномінальні) та багатомандатні (плюриномінальні) виборчі округи. Від одномандатного виборчого округу обирається лише один депутат, такі округи утворюються за мажоритарної виборчої системи. Від багатомандатного виборчого округу обираються два та більше депутатів, ці округи утворюються в основному за пропорційної системи.

Виборче законодавство України передбачає утворення як одномандатних (для виборів Президента України, депутатів місцевих рад), так і багатомандатних округів - загальнодержавного рівня (для виборів народних депутатів України за пропорційною системою) та багатомандатних округів для місцевих виборів.

Під час утворення одномандатних округів має бути дотримана вимога приблизно однакової кількості виборців у кожному окрузі. Ця вимога пов’язана з особливостями утворення одномандатних округів і спрямована на максимально повне забезпечення реалізації конституційного принципу рівного виборчого права завдяки встановленню рівної ваги голосів виборців.

Існують технології порушення рівного виборчого права. Подібні зловживання, пов’язані з навмисним порушенням єдиної норми представництва в нарізанні виборчих округів, дістали назву «виборча географія», або «джеррімендеринг». Термін виник у США 1812 р., коли в одній з газет було розміщено малюнок одного з виборчих округів штату Массачусетс у вигляді саламандри, і цей малюнок назвали Gerrymander - губернатором штату тоді був Е. Джеррі, який практикував махінації з нарізанням виборчих округів, щоб забезпечити перевагу своїй партії.