Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 14. ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

1. Поняття та види виборчих систем

Виборча система - це сукупність установлених законом правил проведення виборів, здійснення конкретних процедур виборчої кампанії, способів визначення результатів голосування.

Виокремлюють три основних види виборчих систем:

Головною ознакою, що відрізняє одну виборчу систему від іншої, є порядок визначення результатів виборів. Установлення тієї чи іншої виборчої системи є наслідком попереднього суспільно-політичного розвитку країни, традицій, політичної культури, розподілу політичних сил.

2. Мажоритарна виборча система та її види

Мажоритарна виборча система базується на такому принципі: обраним вважається кандидат, який отримав установлену більшість голосів виборців у виборчому окрузі, у якому він балотувався, або в цілому по країні (у разі президентських виборів).

В Україні мажоритарна система застосовувалася на виборах народних депутатів у 1990 і 1994 роках. Зараз на виборах Президента України та місцевих виборах (виборах сільських, селищних та міських голів) продовжує застосовуватися названа система.

Відповідно до мажоритарної системи абсолютної більшості обрання кандидата стає можливим, якщо його підтримали щонайменше 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, плюс ще хоча б один голос. Головна перевага мажоритарної системи абсолютної більшості полягає в тому, що вона дає можливість створити міцний, стабільний уряд, який спирається на більшість у парламенті.

Якщо кандидатів до обрання більш ніж двоє і ніхто з них не переміг, проводиться другий тур голосування. До бюлетенів вносять прізвища тільки двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі.

За мажоритарної системи відносної більшості обраним вважається той кандидат, який набрав голосів більше, ніж кожний з його противників. Ця система вважається результативнішою, оскільки завжди хтось набирає відносну більшість.

Мажоритарна система кваліфікованої більшості передбачає, що для того, щоб бути обраним, кандидат має набрати значно більше половини голосів виборців (2/3 або 3/4).

3. Пропорційна виборча система та її види

Пропорційне представництво виходить з ідеї, що вплив партії має відповідати кількості виборців, які голосують за неї. Пропорційну виборчу систему вперше було застосовано в Бельгії у 1889 р., а з кінця XIX ст. вона набула поширення в багатьох країнах світу. В Україні цю систему було застосовано на виборах 2006 р. і на позачергових виборах народних депутатів 2007 р.

Пропорційна виборча система передбачає такий порядок визначення результатів голосування, за яким розподіл мандатів між партіями здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів. Така виборча система передбачає утворення великих багатомандатних округів і забезпечує представництво партій у виборчих органах відповідно до їхньої популярності у виборців. Розподіл мандатів між політичними партіями здійснюється за допомогою виборчої квоти, яка визначається після виборів поділом загальної кількості голосів, поданих у багатомандатному окрузі, на число мандатів, що припали на цей округ.

Перевагу пропорційної системи прийнято вбачати в тому, що вона дає змогу досягти певної відповідності між кількістю отриманих партією голосів та кількістю здобутих нею мандатів, а також не втрачати голосів тих, хто голосував за переможену меншість. Суттєвим недоліком є те, що система формально не допускає самовисування незалежних кандидатів. Відповідальність депутатів, обраних за такою системою, має перш за все партійний характер, депутатський обов’язок визначається вже не наказами виборців, а партійною дисципліною.

На сучасному етапі використовують більш ніж 150 різновидів пропорційних систем.

4. Змішана виборча система

Змішана виборча система заснована на поєднанні елементів мажоритарної та пропорційної систем: частина депутатів обирається за однією системою, частина - за іншою, що дозволяє одночасно використовувати переваги кожної з обох систем.

Україна теж мала приклади застосування змішаної системи.

Змішаними виборчими системами є такі системи:

• система єдиного неперехідного голосу є напівпропорційною виборчою системою. Відповідно до неї створюються багатомандатні округи, у яких виборець має право проголосувати лише за одного кандидата з того чи іншого партійного списку, поданого в бюлетені. Обираються ті кандидати, які отримали більше голосів, залежно від числа мандатів в окрузі. Перевага такої виборчої системи в тому, що вона враховує всі голоси, подані за кандидатів, і дозволяє виборцям голосувати за того, за кого вони справді хочуть, не керуючись принципом «меншого зла», адже (за інших умов) голос від одного кандидата може перейти до наступного з того самого партійного списку;

• система обмеженого голосування передбачає обрання виборцями кількох кандидатів з одного бюлетеня, проте їх має бути менше, ніж кількість місць для заповнення;

• система кумулятивного голосування - це метод голосування, який забезпечує обрання декількох переможців. При цьому переможцем також вважається особа, яка не отримала абсолютної або відносної більшості голосів, завдяки чому забезпечується пропорційне представництво. Цей метод відрізняється від мажоритарного методу голосування, за якого особа (або група осіб), за яку віддано абсолютну або відносну більшість голосів, вважається єдиним переможцем виборів. Суть його в тому, що виборець має стільки голосів, скільки мандатів в окрузі. Виборець може їх розподілити між усіма кандидатами, а може віддати свої голоси лише за одного з кандидатів.

Потрібно пам’ятати, що успішність виборчої кампанії, та й демократичних перетворень цілого суспільства, значною мірою залежить від виборців, від їхньої політичної культури. Не можна встановити демократичний лад у суспільстві, у якому поширена недемократична культура громадянськості, де люди байдужі й неосвічені щодо власних прав і свобод, не вміють ними користуватися й їх відстоювати.