Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 4. Народовладдя

Сутність демократії полягає в тому, щоб підкорятися не правителю, а законам.

Солон, афінський політик і законодавець

§ 12. НАРОДОВЛАДДЯ ТА НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

1. Поняття народовладдя та народного волевиявлення

Сутність народовладдя полягає в тому, що народ є носієм державної влади. Зокрема, у статті 5 Конституції України сказано: «...Єдиним джерелом влади в Україні є народ».

Конституція України

Ст. 5. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Ст. 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Отже, демократія - це вирішальна можливість народу впливати на ситуацію в державі, а народовладдя є вираженням демократії.

Демократія - це така форма організації та функціонування політичної системи, за якої існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного члена суспільства.

Представницьке народовладдя виникло в Стародавніх Афінах у VII ст. до н. е. Остаточно афінська демократія сформувалася за правління архонта Клісфена, який прийшов до влади у 509 р. до н. е. Щоб зміцнити демократичні засади, Клісфен запровадив остракізм (суд черепків), сутність якого полягала в тому, що один раз на рік на спеціальних зборах присутні відповідали на запитання, чи є в державі людина, яка своєю діяльністю шкодить демократії. Якщо народ на це питання відповідав ствердно, присутнім роздавали глиняні таблички (черепки), на яких вони писали ім’я цієї людини. За більшості голосів таку людину виганяли з Афін на десять років, а пізніше - на п’ять.

Найбільше про афінську демократію відомо із часів правління стратега Перікла (443-429 рр. до н. е.). Період його правління вважається «золотим віком» Афін, коли остаточно склалася демократична державність. Перікл зрівняв усіх громадян у політичних правах незалежно від їх майнового стану, увів оплату праці за державну службу, запровадив таку процедуру обрання посадових осіб, яка ставила всіх кандидатів у рівне становище.

Конституція України визначає дві форми народовладдя: безпосередню (пряму) демократію і представницьку демократію:

Народне волевиявлення - це засіб реалізації політичного права громадян вільно обирати і бути обраними, брати участь у референдумах, а також здійснювати інші форми безпосередньої демократії.

2. Безпосередня та представницька демократія

Пріоритетною формою народовладдя є безпосередня демократія, що здійснюється встановленими Конституцією та законами України способами: шляхом таємного голосування або вираженням волі через політичні партії тощо.

Представницька демократія - це вирішення суспільних і державних питань виборними представниками громадян.

Органами представницької демократії є:

• парламент;

• президент країни;

• представницькі органи автономних одиниць;

• органи місцевого самоврядування та інші.

Представницькі органи вирішують переважну більшість питань загальнодержавного та місцевого значення. Адже ухвалювати закони, інші рішення шляхом звернення до громадян за допомогою референдуму технічно та матеріально складно.