Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 3

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте поняття, яке не входить до складових елементів державного устрою.

А Форма державного правління

Б Функції державних органів

В Форма територіального устрою

Г Політичний режим

2. Спосіб організації верховної державної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція та взаємозв’язок органів, а також взаємовідносини з населенням країни - це:

А Форма державного правління

Б Форма територіального устрою

В Політичний режим

Г Методи державного управління

3. Позначте форму правління, за якої державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави та передається у спадок.

А Президентська республіка

Б Федерація

В Парламентська республіка

Г Монархія

4. Позначте країну, що є прикладом парламентської монархії.

А Саудівська Аравія

Б Аргентина

В Японія

Г Оман

5. Позначте юридичні властивості, що характерні для республіки.

А Спадковість влади

Б Загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів

В Безстроковість влади

Г Непідпорядкованість влади глави держави будь-яким іншим суб’єктам

6. Складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну та політичну самостійність, - це:

А Унітарна держава

Б Федерація

В Конфедерація

Г Імперія

7. Позначте поняття, яке характеризує підвид демократичного режиму, особливістю якого є небажання здійснювати будь-які перетворення, а також вірність традиціям.

А Демократично-ліберальний

Б Демократично-радикальний

В Демократично-соціальний

Г Демократично-консервативний

8. Порядок політичного життя суспільства, за якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав людини, з урахуванням інтересів усіх соціальних груп населення через демократичні інститути.

А Демократичний режим

Б Перехідний режим

В Авторитарний режим

Г Тоталітарний режим

9. Позначте ознаку, яка є характерною для авторитарного режиму.

А Цілковитий контроль над економікою

Б Обмежений плюралізм (без реальної боротьби за владу)

В Відсутність будь-якої можливості для вільного волевиявлення і врахування інтересів усіх груп населення

Г Грубе втручання держави у приватне життя людини і громадянина

10. Позначте визначення, яке найбільше відповідає поняттю «політичний режим».

А Засоби та методи правління

Б Розподіл влади між складовими частинами країни

В Спосіб організації вищих державних органів влади

Г Взаємодія гілок влади, їх реальне співвідношення

11. Установіть відповідність між режимом і його характерною рисою.

А Демократично-ліберальний

Б Демократично-радикальний

В Авторитарний

Г Тоталітарний

1. Можливе існування як командної, так і ринкової економіки.

2. Відчуження народу від влади.

3. Права людини — найвища соціальна цінність.

4. Основну увагу приділено здійсненню реформ і перетворень.

12. Установіть відповідність між режимом і належним прикладом.

А Демократичний

Б Перехідний

В Авторитарний

Г Тоталітарний

1. Україна на початку 90-х років XX ст.

2. СРСР 30-50-х років XX ст. («доба» Й. Сталіна)

3. СРСР кінця 50-х - початку 60-х років XX ст. («відлига» М. Хрущова)

4. Швеція на початку XXI ст.

II. Порівняйте за поданими в таблиці критеріями різні типи республік.

№ Критерій порівняння

Парламентська

республіка

Президентська

республіка

Змішана

республіка

1 Порядок формування уряду

2 Обсяг повноважень президента

3 Наявність посади прем’єр-міністра

4 Спосіб виборів президента

5 Сучасні приклади

Загальні риси:

III. Прочитайте вірш українського поета-дисидента В. Стуса про життя в «найщасливішій країні».

Рятуючись од сумнівів,

б’ю телеграму собі самому:

в час коли весь радянський народ

і все прогресивне людство готується

гідно зустріти черговий з’їзд кпрс,

бажаю тобі великих успіхів,

щиро заздрю, що ось уже тридцять років

ти живеш у найщасливішій у світі країні.

Але й після цього досада не минає.

Тоді я примушую себе пригадати, що міжнародна обстановка сьогодні складна як ніколи і заспокоююсь.

Яке суспільство зображено у вірші українського поета XX сторіччя?

Які рядки вірша підкреслюють іронію поета?

Чи можна вважати ці рядки свідченням антидемократичних тенденцій у тогочасному суспільстві?

IV. Прочитайте уривок із «Книги буття українського народу», який створив М. Костомаров як програмний документ Кирило-Мефодіївського товариства.

«...Не пропала вона (Україна), бо вона знати не хотіла ні царя, ні панів, а хоч і був цар, та чужий, і хоч були пани, та чужі; а істий українець, хоч був він простого, хоч панського роду, тепер повинен не любити ні царя, ні пана, а повинен любити і пам’ятати єдиного бога Іісуса Христа, царя і пана над небом і землею... Бо голос України не затих. І встане Україна ... і знову озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа».

Опишіть державний лад, який повинен, за думкою автора, запанувати у відродженій Україні.