Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 11. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Працюємо у групах

1. Об’єднайтеся у три групи. Оберіть самостійно або отримайте в учителя назву країни, з характеристикою державного ладу якої ви будете працювати.

2. Ознайомтеся з витягами з текстів Конституцій та окремими статтями.

3. Заповніть таблицю, указуючи ознаки та характеристики елементів, таким чином схарактеризувавши державний лад Польщі, Бельгії та Куби.

4. Зіставте державний лад цих країн. Аргументуйте свої висновки за допомогою цитування відповідних положень Конституцій.

Назва держави

Критерій порівняння

Польща

Бельгія

Куба

1

Форма державного правління

2

Форма державного устрою

3

Політичний режим

4

Підсумкові висновки

5

Визначення спільних рис та відмінностей

Конституція Польщі (1997 р.)

Ст. 2. ...Польща - демократична правова держава, що втілює принципи соціальної справедливості.

Ст. 3. ...Польща - єдина держава.

Ст. 4. Верховна влада в ... Польщі належить Народу. Народ здійснює владу через своїх представників або безпосередньо.

Ст. 5. ...Польща стоїть на сторожі незалежності та недоторканності своєї території, забезпечує свободи та права людини та громадянина, а також безпеку громадян, стоїть на сторожі блага Народу.

Ст. 10. Державний устрій ... Польщі заснований на поділі та рівновазі законодавчої, виконавчої та судової влади. Законодавчу владу здійснюють Сейм та Сенат, виконавчу владу - Президент ... Польщі та Рада Міністрів, а судову владу - суди і трибунали.

Ст. 11. ...Польща забезпечує свободу створення та діяльності політичних партій.

Ст. 12. ...Польща забезпечує свободу створення та діяльності професійних спілок, соціально-професійних організацій землеробців, громад, громадських рухів, інших добровільних об’єднань, а також фондів.

Ст. 13. Забороняється існування політичних партій та інших організацій, що звертаються у своїх програмах до тоталітарних методів і практики діяльності нацизму, фашизму та комунізму, а також тих, програма чи діяльність яких передбачає чи допускає расову і національну ненависть, застосування насильства з метою захоплення влади чи впливу на політику держави або предбачає засекречування структур чи членства.

Ст. 15. Територіальний устрій ... Польщі забезпечує децентралізацію публічної влади.

Ст. 27. Офіційною мовою в ... Польщі є польська мова.

Опис Конституції Бельгії (1994 р.)

Король є главою держави. Відповідно до Конституції він здійснює законодавчу і виконавчу владу. Законодавчі повноваження Король ділить з Парламентом, щодо якого він володіє значними правами: затверджує закони, ухвалені Парламентом, може розпустити Парламент, скликати на надзвичайну сесію, має право позбавити влади Уряд, що не користується довірою Парламенту, і призначити нові вибори. Король призначає і затверджує міністрів, проте жоден його акт не має сили без контрасигнації (підпису) відповідного міністра. Персона Короля недоторканна. Він володіє повноваженнями у сфері міжнародних відносин: укладає договори з іноземними державами, оголошує війну й укладає мир, є головнокомандувачем збройних сил.

Парламент Бельгії - двопалатний представницький орган. У Палаті представників до початку 2000 р. було 150 депутатів, що обираються на 4 роки шляхом прямих виборів за системою пропорційного представництва. У складі Сенату - 71 людина, з яких 1 - спадкоємець корони, 40 обираються прямими виборами. Обидві палати рівноправні, їхні специфічні права незначні. Поправка, прийнята в 1970 р., передбачає створення в кожній з палат французької та фламандської лінгвістичних груп, щоб запобігти порушенню прав осіб, що належать до різних мовних співтовариств.

Відповідно до ст. 1 Конституції Бельгія за формою державно-територіального устрою є державою, що складається із співтовариств і регіонів. Співтовариства будуються за культурно-лінгвістичним принципом, а регіони - за мовно-територіальним. Бельгія включає три співтовариства: Французьке, Фламандське і Німецькомовне і чотири регіони: Валлонський, Фламандський, Брюссельський (двомовний) і Німецькомовний.

Кожна комуна Королівства є частиною одного з лінгвістичних регіонів. Межі чотирьох лінгвістичних регіонів можуть бути змінені або уточнені тільки законом, ухваленим більшістю голосів у кожній лінгвістичній групі кожної з палат, за умови, що присутня більшість кожної групи та загальне число поданих голосів у лінгвістичних групах досягає двох третин від тих, що взяли участь у голосуванні.

Конституція закріплює основні права і свободи громадян. Конституція гарантує: рівність перед законом, індивідуальну свободу, захист ідеологічних і філософських меншин, право на судовий захист, захист проти довільного переслідування, право на недоторканність житла, свободу відправлення культів.

Опис Конституції Куби (1976 р.)

Збройний заколот Фіделя Кастро та його перемога призвели до усунення від влади Батісти. Після призначення Фіделя Кастро на посаду прем’єр-міністра в історії Куби розпочалася нова ера розвитку, яка ознаменувалася новими конституційними перетвореннями у країні. Прихід кубинських комуністів до влади відзначився початком великих кадрових і політичних перетворень. Було усунуто від влади всіх старих чиновників, створено революційні трибунали, які могли виносити рішення з будь-яких питань. Революційні трибунали стали знаряддям у боротьбі з тими, хто не поділяв комуністичних поглядів.

У 1975 р. партійно-урядова комісія підготувала проект Конституції. Після схвалення на Пленумі ЦК Комуністичної партії Куби проект Конституції було винесено на всенародне обговорення. Нову Конституцію підтримало 97,7 % виборців.

Куба проголошувалася незалежною та суверенною державою, організованою у формі унітарної демократичної республіки. Відновлювалися демократичні права та свободи. У Конституції узаконено конфіскацію майна, експропріацію земельних наділів, націоналізацію підприємств, які були власністю США. Закріплювалося поєднання законодавчої та виконавчої влади в руках уряду. Президент виконував в основному представницькі функції. Уряд мав право вносити зміни до Основного закону та видавати конституційні закони.

Для створення видимості демократичних перетворень та одночасного закріплення «досягнень» комунізму чітко розмежовувалися функції державних органів, партійних комітетів і громадських організацій.

Конституція Куби визначає не тільки політичні, але й соціальні, економічні принципи розвитку держави, принципи розвитку освіти, культури, устрій сім’ї. Держава проникає в усі сфери суспільного життя.

Незважаючи на декларування великої кількості прав і свобод у Конституції, вони майже всі декларативні. Поряд із цим закріплено керівну та спрямовуючу роль Комуністичної партії Куби, яку проголошено вищою керівною силою суспільства та держави.

26 червня 2002 р. Конституцію Куби було змінено з метою уточнення того, що соціалістичний лад Куби є незмінним і безповоротним.