Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 10

І. Виконайте тестові завдання.

1. Право територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення - це:

А Місцевий референдум

Б Місцеве самоврядування

В Виконавче провадження місцевої громади

Г Місцева автономія

2. Поняття «територіальна громада» охоплює:

А Жителів району, області

Б Село, селище, місто

В Об’єднання людей за політичними вподобаннями

Г Жителів села, селища, міста

3. Головною посадовою особою територіальної громади є:

А Сільський, селищний, міський голова

Б Мер села, селища, міста

В Сільський, селищний, міський губернатор

Г Голова місцевої державної адміністрації

4. Позначте твердження, що не належить до принципів місцевого самоврядування.

А Державна підтримка

В Правова, матеріально-фінансова самостійність

Б Колегіальність

Г Змагальність сторін

5. Позначте повноваження, яке належить до відання обласних, районних рад.

А Організація роботи ради

Б Контроль за виконанням місцевих бюджетів

В Координація діяльності відділів, інших виконавчих органів влади

Г Попередній розгляд проектів місцевих програм розвитку

6. Формою власності територіальної громади є:

А Приватна

Б Комунальна

В Державна

Г Власність українського народу

II. Порівняйте поняття.

• Об’єднання територіальних громад - органи самоорганізації населення.

• Голова місцевої ради - староста.

III. Визначте поняття, принципи та систему місцевого самоврядування. Заповніть таблицю.

Місцеве самоврядування - ...

Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів місцевого самоврядування: 1) ...; 2) ...; 3) ...;

Система місцевого самоврядування

Принципи місцевого самоврядування

Територіальна громада - ...

1. Народовладдя

... - органи місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їхнього імені та в їхніх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування

2. ...

... - ...

3. ...

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради -...

4. Виборність

... - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених законодавством

5. ...

... - ...

6. ... та інші

IV. Розв’яжіть ситуацію, користуючись нормативними документами, що регулюють діяльність місцевого самоврядування.

Селищна рада за ініціативою мешканців затвердила місцевий збір з власників собак. Районна рада скасувала це рішення, мотивуючи це перевищенням селищною радою своїх повноважень.

Схарактеризуйте повноваження сільських, селищних, міських рад та їхніх виконавчих органів. Дайте правовий аналіз ситуації.