Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 9. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

1. Форма державного (територіального) устрою

Форма державного (територіального) устрою - це елемент форми держави, що відображає адміністративно-територіальну організацію державної влади та порядок взаємодії між центральними й місцевими органами влади.

Цей елемент форми держави характеризує:

• принципи поділу території держави на складові частини;

• можливість урахування інтересів національних меншин шляхом надання територіальної автономії;

• відносини між владними органами різних рівнів.

Теорія держави і права розрізняє просту та складну форми територіального устрою держави.

2. Унітарна держава

Унітарна держава - це проста форма територіального устрою держави, окремі складові якої не мають суверенітету й усіх ознак державності.

Для унітарної держави характерна наявність єдиної системи централізованої державної влади, юрисдикція якої поширюється на всю територію країни. Існує єдине громадянство, єдина судова система, єдина конституція. Унітарні держави можуть включати автономні утворення.

Прикладами унітарної держави є Україна, Болгарія, Польща та ін.

3. Автономія

Автономія - це право якогось національно-територіального утворення (наприклад, області, регіону) самостійно здійснювати внутрішнє управління. Автономія може базуватися на культурній чи етнічній відмінності.

Створення територіальної автономії є найдоцільнішим принципом державного устрою тих націй, які, реалізуючи своє право на самовизначення, виявляють бажання залишитися в межах певної держави. Нації отримують право створювати органи влади та управління, які діють рідною мовою, з місцевих людей, що знають побут і психологію місцевого населення; розвивати рідною мовою школу, театр, культурно-просвітницькі та інші установи.

Статус суб’єктів територіальної автономії закріплюється на законодавчому рівні.

Іноді у складі унітарної держави існує певна автономна територія (о. Корсика у Франції, о. Гренландія у Данії, Північна Ірландія у Великій Британії). Прикладом подібних автономних утворень є Україна, де Автономній Республіці Крим надано статус територіальної автономії. Такі утворення виникають у багатонаціональних унітарних і федеративних державах, як один зі способів вирішення проблем, що проявляються під час державного будівництва та подальшого існування: децентралізація влади, урегулювання відносин між національностями та захист їх культурних цінностей.

4. Федерація та її види

Федерація - це складна форма територіального устрою союзної держави, яка складається з державних утворень, що мають юридичну та політичну самостійність.

Принцип федералізму полягає в розмежуванні сфер компетенції федеральної (центральної) влади та влади суб’єктів федерації. Територія такої держави в політико-адміністративному відношенні не є єдиним цілим, а складається із суб’єктів федерації. Суб’єкт федерації наділяється установчою владою, правом мати власні конституцію, судову й правову системи. У конституціях федерацій розмежовується компетенція федеральних і місцевих органів влади. Федеральні закони мають пріоритет над законами суб’єктів федерації. До компетенції центральної влади належать питання оборони країни, зовнішньої політики, фінансів, оподаткування та інші найважливіші питання суспільного життя держави.

Види федерацій:

• територіальні (Німеччина, США);

• національні (Бельгія);

• змішані (Російська Федерація).

Складові частини федеративних держав мають різні назви та складаються з різної кількості суб’єктів:

5. Імперія (метрополія, колонія)

Імперія - це примусово утворена складна держава, що складається з головної держави (метрополії) та колоній, які повністю залежать від верховної влади.

На сьогодні - це анахронічна форма державно-територіального устрою. Вона створювалася в результаті завоювань, колонізації та інших форм експансії. Імперія тримається на насильстві, на державному примусі. Коли зникає примус, імперія розпадається.

Приклади імперій:

На даний момент у світі не існує імперій.

6. Конфедерація

Конфедерація - це добровільне об’єднання суверенних держав, яке створюється для досягнення конкретної мети.

Принцип конфедералізму передбачає збереження повної юридичної та політичної самостійності держав - членів конфедерації, відсутність центральних органів влади, єдиних законодавства, громадянства та судової системи. Деякі науковці не вважають конфедерацію видом територіального устрою держави саме тому, що це союз декількох держав. Взаємини між суб’єктами конфедерації ґрунтуються лише на добровільних договірних засадах для координації дій у розв’язанні спільних конкретних проблем.

Прикладом такої форми устрою є Швейцарська Конфедерація. Датою створення Швейцарської Конфедерації вважають 1291 р., коли три кантони (землі), відстоюючи незалежність, уклали оборонний «вічний союз». 1848 р. ухвалено конституцію, що утвердила Швейцарію як конфедеративну державу.

Дискусійним є питання щодо існування сьогодні держав конфедеративного зразка. Деякі дослідники схильні вважати, що така сучасна міжнародна організація, як Європейський Союз наближена до конфедеративного об’єднання. Держави - члени цієї організації, залишаючись суверенними, передають окремі функції незалежним інститутам, а принцип рівності й одноголосного прийняття рішень дає їм змогу в будь-який момент повністю відновити свій суверенітет.