Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 9. Виконавча влада України

Законодавча влада - серце держави, виконавча - її мозок.

Жан-Жак Руссо, французький філософ-просвітник

§ 88. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1. Кабінет Міністрів України: склад, порядок призначення, повноваження

Органи державної виконавчої влади - це система органів, напрямами діяльності яких є реалізація двох основних функцій: виконавчої та розпорядчої.

Виконавча функція характеризується тим, що ці органи безпосередньо виконують нормативні приписи та інші акти законодавчої влади. Розпорядча функція характеризується тим, що для виконання актів законодавчої влади органи виконавчої влади від свого імені видають управлінські акти, дають відповідні розпорядження.

Конституція України

Ст. 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Систему органів державної виконавчої влади складають:

У системі органів виконавчої влади статус Кабінету Міністрів України (КМУ) характеризується такими рисами:

• Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади;

• Кабінет Міністрів України є загальнодержавним органом виконавчої влади загальної компетенції, його діяльність поширюється на всю територію України, а компетенція охоплює практично всі найважливіші питання;

• Кабінет Міністрів України - це колегіальний орган виконавчої влади.

До складу Кабінету Міністрів України входять:

Порядок формування Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламентом Верховної Ради України.

Вихідна формула формування Кабінету Міністрів України міститься у ст. 114 Конституції України:

Повноваження Кабінету Міністрів України за Конституцією України:

• забезпечує державний суверенітет та економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

• вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

• забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

• розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

• розробляє проект закону про Державний бюджет України та забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

• здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

Кабінет Міністрів у межах своєї компетенції видає постанови й розпорядження, що є обов’язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його повноваження, та оголошується на першому пленарному засіданні новообраної Верховної Ради України.

Відставка Кабінету Міністрів України настає внаслідок:

• ухвалення Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;

• відставки Прем’єр-міністра України;

• смерті Прем’єр-міністра України.

2. Повноваження Прем’єр-міністра

Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Прем’єр-міністр України:

• керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує діяльність Кабінету Міністрів України на забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

• спрямовує, координує та контролює діяльність членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади;

• вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України (крім Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України);

• вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:

1) пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду і звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій та щодо внесення Президенту України подань про призначення на посаду або звільнення з посади голів місцевих державних адміністрацій;

2) подання щодо кандидатур для призначення на посаду за результатами конкурсного відбору і звільнення з посади членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;

3) подання про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

• скликає засідання Кабінету Міністрів України та головує на них;

• виконує інші повноваження.

Прем’єр-міністр України може здійснювати інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України. У разі відсутності Прем’єр-міністра України повноваження Прем’єр-міністра України за його дорученням виконує Перший віце-прем’єр-міністр України або віце-прем’єр-міністр України.

Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра України, ухвалення Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України.