Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 8

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, до якої гілки влади в системі органів державної влади Конституція України відносить Президента України.

А До законодавчої

Б До виконавчої

В До судової

Г Не відносить до жодної гілки влади

2. До складу РНБО України за посадою не входить:

А Голова Верховної Ради України

Б Голова Служби безпеки України

В Міністр внутрішніх справ України

Г Міністр закордонних справ України

3. Повноваження здійснювати помилування належать:

А До представницьких повноважень Президента України

Б До повноважень Президента в законодавчій сфері

В До повноважень Президента у сфері виконавчої влади

Г До повноважень Президента у сфері судової влади

4. Позначте правові акти Президента України.

А Постанови

Б Укази

В Накази

Г Висновки

5. Позначте, яке з перерахованих повноважень не належить до компетенції Президента України.

А Забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності

Б Користується правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді України

В Підписує закони, ухвалені Верховною Радою України

Г Призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою

6. Скріплення акта Президента України підписом Прем’єр-міністра - це:

А Плюралізм

Б Денонсація

В Контрасигнатура

Г Ратифікація

II. Складіть схему «Стадії процедури імпічменту».