Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 86. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Припинення повноважень Президента України

Свої обов’язки Президент України виконує до вступу на посаду новообраного глави держави (обраного на чергових президентських виборах). Проте Конституцією України передбачено можливість дострокового припинення повноважень Президента України.

Конституція України

Ст. 108. Повноваження Президента України припиняються достроково в разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

Аналіз положень статей 108 і 109 Конституції України дозволяє зробити висновок, що під відставкою Президента України слід розуміти залишення поста Президента України винятково з власної ініціативи і за забезпечення повної добровільності прийняття такого рішення.

Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.

Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я має бути встановлено на засіданні Верховної Ради України і підтверджено рішенням, ухваленим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України і медичного висновку.

2. Усунення з поста Президента України в порядку імпічменту

За загальним правилом Президент України як глава держави не несе політичної або юридичної відповідальності за свої дії. Відсутність юридичної відповідальності гарантується інститутом недоторканності, політичної - інститутом контрасигнатури, тобто скріплення акта Президента України підписом Прем’єр-міністра України.

Проте в особливих випадках Президент України підлягає відповідальності, що передбачено ст. 111 Конституції України. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Інститут імпічменту виступає надійною гарантією проти зловживання владою та порушення главою держави Конституції та законів держави.

Конституція України та Регламент Верховної Ради України передбачають досить складну процедуру імпічменту.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу ухвалює рішення про звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ухвалюється Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України та отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування й розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, у яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Усунення Президента України з поста автоматично припиняє виконання ним своїх обов’язків, він втрачає недоторканність і може бути притягнений до юридичної відповідальності як звичайний громадянин.