Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 8. Президент України

Єдиною перешкодою для здійснення наших планів на завтра можуть бути наші сьогоднішні сумніви.

Франклін Делано Рузвельт, президент США

§ 85. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1. Президент України: правовий статус і повноваження

Президент України посідає окреме місце в системі органів державної влади. Конституція України не відносить Президента України до законодавчої, виконавчої чи судової гілок влади. Водночас, за Конституцією України глава держави зберігає певні повноваження (установчі та контролюючі) у сфері виконавчої влади та наділяється суттєвими прерогативами у сферах законодавчої і судової влади. Подібна модель організації влади свідчить, що таке конституційне визначення статусу глави держави характеризує його особливе місце в системі органів державної влади: він не входить безпосередньо до жодної з гілок влади, гарантує єдність державної влади в умовах її поділу, погоджене функціонування та взаємодію різних видів органів державної влади.

Конституція України

Ст. 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

З внесенням до Конституції України змін 8 грудня 2004 р. конституційний статус Президента України отримав подальшу трансформацію, що пов’язано з переходом до парламентсько-президентської форми правління. Так, суттєво зменшилися його прерогативи у сфері виконавчої влади (повноваження щодо формування уряду фактично перейшли до парламенту), тим часом розширилися його контрольні повноваження стосовно Верховної Ради України - Президент України отримав додаткові підстави для дострокового припинення повноважень парламенту.

Конституцією України передбачено певні умови, що забезпечують контроль за діяльністю Президента України та унеможливлюють перетворення на авторитарного правителя.

До таких умов належать:

• обмеження терміну повноважень Президента України п’ятирічним строком (ч. 1 ст. 103 Конституції України);

• обрання на загальних прямих виборах (ч. 1 ст. 103 Конституції України);

• заборона Президентові України мати інший представницький мандат, обіймати посаду в органах державної влади або в об’єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку (ч. 4 ст. 103 Конституції України);

• можливість усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111 Конституції України);

• можливість визнання Конституційним Судом України актів Президента неконституційними, через що вони втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення (ст. 152 Конституції України). Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки поспіль.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Повноваження Президента України починаються з моменту складання ним присяги на урочистому засіданні Верховної Ради.

Повноваження Президента України можна систематизувати за такими групами:

• представницькі повноваження (представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України);

• повноваження у сфері законодавчої влади (користується правом законодавчої ініціативи у Верховній Раді України, підписує закони, ухвалені ВРУ, та ін.);

• повноваження у сфері виконавчої влади (вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України);

• повноваження у сфері судової влади (призначає на посади третину складу Конституційного Суду України; здійснює помилування);

• повноваження у сфері національної безпеки та оборони (є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; очолює Раду національної безпеки і оборони України);

• інші повноваження.

2. Нормативно-правові акти Президента України

Президент України видає акти у формі указів і розпоряджень, які є обов’язковими до виконання на території України. Укази і розпорядження Президента України мають підзаконний характер: вони видаються на основі Конституції та законів України.

Указ - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до компетенції Президента. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний) характер. Нормативні укази стосуються невизначеного кола осіб і мають довгострокову дію.

Указами Президента України оформлюються:

• нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань України;

• присвоєння вищих військових звань, вищих дипломатичних рангів;

• прийняття до громадянства України і припинення громадянства України, надання притулку;

• помилування.

Розпорядження - це нормативний акт глави держави, який має індивідуальний організаційний характер.

Розпорядженням Президента України оформлюються:

• рішення з оперативних, організаційних і кадрових питань, а також з питань роботи Секретаріату Президента України;

• призначення представників від України для участі в роботі міжнародних форумів, у переговорах з представниками іноземних держав.

Проекти указів Президента України нормативного характеру мають погоджуватися в Міністерстві юстиції України, а пов’язані з витрачанням фінансових, інших матеріальних ресурсів - відповідно з Міністерством фінансів України або Міністерством економіки України.