Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 7

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте єдиний орган законодавчої влади в Україні.

А Уряд

Б Міністерство

В Парламент

Г Кабінет Міністрів України

2. Призначення на посаду за поданням Президента України Прем’єр-міністра - це:

А Законодавча компетенція ВРУ

Б Установча компетенція ВРУ

В Контролююча компетенція ВРУ

Г Компетенція ВРУ у сфері оборони і безпеки

3. Позначте спосіб організації роботи парламенту, протягом якого ВРУ ухвалює закони та постанови.

А Конференція

Б Народні збори

В Круглий стіл

Г Сесія

4. Позачергові сесії ВРУ скликаються Головою ВРУ на вимогу:

А Не менше як третини народних депутатів України

Б Прем’єр-міністра України

В Голови Конституційного Суду України

Г Генерального прокурора України

5. Акти Верховної Ради України - це:

А Закони і постанови

Б Укази і розпорядження

В Закони і укази

Г Рішення і накази

6. Складова статусу народного депутата, що полягає у праві не нести юридичну відповідальність за результати голосування або висловлювання в парламенті, - це:

А Суверенітет

Б Імунітет

В Індемнітет

Г Дипломатична недоторканність

II. Розв’яжіть юридичні ситуації, користуючись текстами Конституції України і законів України.

1. У серпні 2017 р. народний депутат Невинний О. В. звернувся до суду з позовом до видавництва «Жовта преса» про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Депутат просив зобов’язати відповідача публічно через засоби масової інформації спростувати перераховані у статті газети відомості як такі, що не відповідають дійсності й ганьблять його честь і гідність. Відповідач, у свою чергу, зауважив, що Конституцією України гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань; кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Розв’яжіть спір по суті.

2. Верховна Рада України ухвалила законопроект «Про освіту», який було направлено на підпис Президенту України. Президент повернув його зі своїми пропозиціями, реалізувавши своє право вето. ВРУ розглянула вмотивовані пропозиції Президента і повторно ухвалила законопроект 314 голосами. Голова ВРУ знову направив законопроект на підпис Президенту України, проте Президент відмовився його підписувати і офіційно оприлюднювати. У зв’язку із цим Голова ВРУ підписав закон замість Президента і дав вказівку опублікувати його в офіційних виданнях. У законі зазначено, що він набуває чинності з 1 квітня 2018 р., проте опубліковано його було лише 15 квітня 2018 р.

1. Яким чином Верховна Рада України може подолати вето Президента України? 2. Чи має право Президент України відмовитися підписувати закон, щодо якого парламентом подолане вето, і чи правомірні в цьому випадку дії Голови Верховної Ради України? 3. Який порядок набуття чинності законів України? 4. Які видання вважаються офіційними? 5. З якого моменту набуде чинності закон «Про освіту», про який ідеться в задачі?