Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 83. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

1. Законодавчі вимоги щодо статусу народного депутата

У складі Верховної Ради України - чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Конституція України висуває такі вимоги щодо кандидата в народні депутати:

Народні депутати також не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності). Перед вступом на посаду народні депутати складають перед Верховною Радою присягу, яку зачитує найстарший за віком народний депутат. Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

2. Повноваження та статус народного депутата

Для виконання своїх обов’язків депутата наділено широким спектром повноважень:

Закон України «Про статус народного депутата України»

Ч. 2 ст. 15. Депутатський запит - це вимога народного депутата, яка заявляється на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування ... дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.

Ч. 2 ст. 16. Депутатське звернення - це викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.

До ключових елементів статусу члена парламенту належить недоторканність.

3. Припинення повноважень народного депутата

Повноваження народних депутатів припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. Повноваження народного депутата припиняються достроково в разі:

• складення повноважень за особистою заявою;

• набрання законної сили обвинувальним вироком;

• визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім;

• припинення громадянства або виїзду на постійне місце проживання за межі України;

• якщо протягом двадцяти днів не усунуто порушення вимог щодо несумісності;

• невходження обраного від політичної партії депутата до складу депутатської фракції цієї політичної партії;

• дострокового припинення повноважень Верховної Ради України;

• смерті.