Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 7. Законодавча влада України

Велика перевага обраних представників полягає в тому, що вони здатні обговорювати справи. Народ для цього зовсім не придатний, що і складає одну з найслабших сторін демократії.

Шарль Монтеск'є, французький філософ

§ 82. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

1. Верховна Рада України: правовий статус, повноваження та структура

Доктрина поділу влади, яка базується на принципі відносної автономності й необхідного паритету гілок влади, одночасно визнає певний пріоритет законодавчої влади. Це обумовлене тим, що інші гілки влади (виконавча і судова) хоч і мають власну сферу діяльності, але в підсумку будують свою діяльність на основі виконання закону.

Конституція України

Ст. 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України.

Верховна Рада України (ВРУ) як орган державної влади є колегіальним органом, який складають чотириста п’ятдесят народних депутатів України. За своєю природою вона є представницьким органом державної влади і здійснює законодавчу владу. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений ухвалювати закони.

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України обумовлено визначеною Конституцією України змішаною (парламентсько-президентською) формою правління і характеризується певними ознаками:

• єдиний;

• загально-національний;

• представницький;

• колегіальний;

• виборний;

• однопалатний;

• постійно діючий орган влади.

Структура органів Верховної Ради України визначається Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України, Законами України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про статус народного депутата України».

Крім того, до основних елементів організації Верховної Ради України належать депутатські групи та фракції у Верховній Раді та коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Компетенцію Верховної Ради України складають закріплені Конституцією України повноваження, необхідні для реалізації функцій Верховної Ради України. Конституційні повноваження Верховної Ради України можна систематизувати відповідно до її функцій за групами:

Законодавча компетенція

• Внесення змін до Конституції України

• Призначення всеукраїнського референдуму з питання зміни території

• Ухвалення законів

• Затвердження Державного бюджету України

• Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики

• Затвердження загальнодержавних програм

• Затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї

Установча компетенція

• Призначення виборів органів публічної влади

• Надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Генерального прокурора України, висловлення йому недовіри, що має наслідком відставку

• Призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Прем’єр-міністра, Міністра оборони, Міністра закордонних справ, Голови Служби безпеки та Національного банку

• Призначення на посади третини складу Конституційного Суду України

Контролююча компетенція

• Заслуховування послань Президента України; усунення Президента України в порядку імпічменту

• Схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, відставка Прем’єр-міністра, членів КМУ

• Висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку

• Контроль, зокрема через Рахункову палату, за виконанням Держбюджету

Компетенція у сфері оборони і безпеки

• Оголошення за поданням Президента стану війни і укладання миру

• Схвалення рішення Президента про використання Збройних Сил у разі збройної агресії проти України

• Затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій СБУ, ЗСУ, інших військових формувань, а також МВС України

• Затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента указів про введення воєнного чи надзвичайного стану

2. Порядок роботи Верховної Ради України

Повноваження Верховної Ради України реалізуються спільною діяльністю народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України під час її сесій.

Сесія Верховної Ради України - це передбачений Конституцією і законами України постійний колегіальний спосіб організації роботи парламенту України, протягом якого Верховна Рада України проводить пленарні засідання та ухвалює рішення з питань, віднесених до її компетенції і відання Конституцією і законами України.

Конституція України

Ст. 82. Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів.

Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриває найстарший за віком народний депутат України.

3. Регламент Верховної Ради України

Регламент Верховної Ради України - це єдиний процесуально-нормативний акт, що встановлює порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради, її засідань, формування державних органів, визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій українського парламенту, має особливий порядок змін та скасування.

Засідання Верховної Ради є відкритими і гласними, крім випадків, установлених Конституцією України та Регламентом. Закриті пленарні засідання Верховної Ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням Верховної Ради, ухваленим після скороченого обговорення більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. На пленарному засіданні Верховної Ради без запрошення мають право бути присутніми Президент України, Прем’єр-міністр України.

Види та способи голосування

Рішеннями Верховної Ради є акти Верховної Ради, а також процедурні та інші рішення, які заносять до протоколу пленарних засідань Верховної Ради. Актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви.