Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Запитання та завдання до теми 6

І. Виконайте тестові завдання.

1. Залежно від підстав проведення вибори бувають:

А Парламентські або президентські

Г Чергові або позачергові

В Прямі або непрямі

Б Загальні або часткові

2. Оберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є прикладом представницької демократії.

А Референдум

Б Вибори

В Загальні збори громадян

Г Засідання Верховної Ради України

3. Позначте питання, яке може виноситися на всеукраїнський референдум.

А Скорочення кількості народних депутатів

Б Податки

В Бюджет

Г Амністія

4. Позначте, на вимогу якої кількості зібраних підписів громадян України Президент України може проголосити всеукраїнський референдум.

А Ста тисяч громадян

Б Одного мільйона громадян

В Трьох мільйонів громадян

Г П’яти мільйонів громадян

5. Серед запропонованих характеристик оберіть недолік пропорційної системи виборів.

А Неперсоніфікованість виборів

Б Втрата великої кількості голосів

В Неадекватність представництва

Г Відсутність можливості проводити агітацію

II. Порівняйте поняття.

• Чергові вибори - позачергові вибори.

III. Вставте числа в речення.

1. Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менш як ____ млн громадян України, що мають право голосу, за умови, що підписи відносно проголошення референдуму зібрані не менше ніж в ____ областях і не менше ніж по ____ тис. підписів у кожній області. 2. У референдумі мають право брати участь громадяни України, що досягли ____-річного віку. 3. Позачергові вибори Президента України проводяться з достроковим припиненням повноважень Президента України в період ____ днів з дня припинення повноважень.

IV. Сформулюйте, чому предметом референдуму не можуть бути питання бюджету, податків та амністії.