Підручник з Правознавства. 10 клас. Філіпенко - Нова програма

Тема 3. Державний лад

Одвічне запитання: «Хто буде правителем?» - давно слід замінити на більш реальне: «Як ми можемо його приборкати?».

Карл Поппер, британсько-австрійський філософ

§ 8. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

1. Поняття державного ладу

Державний лад - складне поняття, що характеризує державу за трьома аспектами: формою правління, формою територіального устрою та формою політичного режиму.

Державний лад - це устрій країни, що виражається в характері політичних взаємин між людьми, між людьми та державою у процесі управління (форма політичного режиму), у способах організації вищих органів державної влади (форма правління) і в адміністративно-територіальному розподілі держави (форма територіального устрою).

Державний лад завжди має відповідне правове закріплення. Усі його складові елементи фіксуються в конституції, законних і підзаконних актах.

2. Форма державного правління

Форма правління - це спосіб організації верховної державної влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція та взаємозв’язок органів, а також взаємовідносини з населенням країни.

Основними формами правління є монархія та республіка.

3. Монархія та її види

Монархія - це форма правління, за якої державна влада повністю або частково зосереджується в руках одноосібного глави держави та передається у спадок.

Монархічна влада має певні особливості:

• безстроковість;

• спадковість;

• непідпорядкованість влади монарха будь-яким іншим суб’єктам.

Монархами в різних народів були князі, королі, царі, імператори, султани, хани, кагани, шахи, правителі тощо.

Відомі такі форми монархії, як необмежена та обмежена. Абсолютна (необмежена) монархія - це монархічна форма правління, за якої верховна влада в державі зосереджена в руках одноосібного глави держави (монарха).

Цей вид монархії характеризується відсутністю будь-яких представницьких органів, повним безправ’ям народу, зосередженням усієї повноти влади в руках монарха. Прикладами абсолютної монархії можуть бути в наш час Королівство Саудівська Аравія, Султанат Оман тощо.

Султанат Оман

Правлячий монарх - Його Величність султан Оману і підлеглих територій Кабус бін Саїд

Королівство Саудівська Аравія

Правлячий монарх - Його Величність король Салман ібн Абдул-Азіз аль Сауд

Обмежена монархія - це особливий різновид монархічної форми правління, за якої владу монарха обмежено конституцією, є виборний законодавчий орган парламент і незалежні суди.

За обмеженої монархії законодавча влада належить парламенту, виконавча - монарху (чи кабінету міністрів), судова - судам, які обираються чи призначаються або обмежуються іншим шляхом.

За парламентської (конституційної) монархії - влада монарха обмежується представницьким органом, що закріплюється, як правило, у конституції, яка затверджується парламентом. Монарх не може її змінити. Виконавча влада належить уряду, який формується парламентом і лише йому підзвітний. Абсолютна більшість сучасних монархій - це монархії парламентські. їх існування зумовлено національними традиціями. Це, наприклад:

Японія

Правлячий монарх - Його Величність імператор Акіхіто. Згідно з конституцією Японії «імператор є символом держави і єдності народу»

Королівство Швеція

Правлячий монарх - Його Величність король Карл XVI Густав

Королівство Іспанія

Правлячий монарх - Його Величність король Філіпп VI

У парламентській монархії монарх є лише символом держави. Будь-які дії монарха потребують схвалення урядом.

Дуалістична монархія, як правило, має двопалатний парламент. Нижня палата формується виборним шляхом і представляє інтереси буржуазії. Верхня палата складається зі знаті, яка призначається монархом. Уряд підпорядковується монарху. Останній на свій розсуд призначає, переміщує і звільняє від посад членів уряду. Дуалізм полягає в тому, що монарх, як правило, відстоює інтереси знаті, а парламент є виразником інтересів буржуазії та інших верств населення. Монарх наділений правом вето на закони, які приймає парламент.

Дуалістична монархія характерна для перехідного періоду від феодалізму до капіталізму. У деяких сучасних державах (Султанат Бруней, Королівство Тонга) присутні окремі риси дуалістичної монархії.

Прикладом теократичної монархії є Ватикан. Але зрозуміло, що не за всіма ознаками ця держава може називатися монархією. Зважаючи на целібат (обітницю безшлюбності) духовенства, Папа Римський не може досягти свого сану через право спадкування, тому його обирають кардинали. Проте Папа Римський є монархом, він користується особливими почесними правами, носить корону (тіару).

4. Республіка та її види

Республіка - це така форма правління, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи, що обираються населенням на відповідний термін.

Юридичними властивостями республіки є:

• виборність вищих органів державної влади;

• обмеження влади глави держави, законодавчих і виконавчих державних органів конкретним терміном;

• відповідальність глави держави у випадках, які передбачено законом;

• загальнообов’язковість рішень законодавчої влади для всіх інших державних органів;

• взаємна відповідальність особи та держави.

Сучасні республіки поділяються на парламентські, президентські та змішані.

Парламентська республіка характеризується центральним становищем парламенту серед інших державних органів. Уряд формується парламентським шляхом із числа депутатів, що належать до партій, які мають більшість голосів у парламенті. Уряд відповідальний перед парламентом. Він залишається при владі доти, доки користується підтримкою парламентської більшості. У парламентській республіці управління має партійний характер. Уряд формується лідером партії, яка перемогла на парламентських виборах. Шляхом винесення вотуму недовіри парламент може відправити уряд у відставку.

У парламентській республіці можливе існування поста президента, який обирається парламентом, підзвітний йому і має виключно представницькі функції. У наш час парламентські республіки існують у Федеративній Республіці Німеччині, Італії, Чехії, Австрії, Угорщині, Ірландії, Ізраїлі та інших державах.

Президентська республіка являє собою таку форму правління, яка характеризується поєднанням у руках президента повноважень глави держави та глави уряду. Президент і парламент обираються всім населенням країни. Уряд президентської республіки несе відповідальність перед президентом. Останній на свій розсуд призначає, переміщує та відсторонює від посад членів уряду. Він має право вето на закони, які ухвалює парламент. Як глава держави він представляє країну на міжнародній арені, може підписувати міжнародні угоди з подальшою їх ратифікацією парламентом.

Прикладами президентських республік є Сполучені Штати Америки, Мексика, Аргентина та інші.

У практиці державного будівництва сучасних держав трапляються форми правління, які не вкладаються у звичну класифікацію. їх називають змішаними республіками.

Ознаками змішаної республіки є:

• подвійна відповідальність уряду перед парламентом і перед президентом;

• президент обирається на всенародних виборах і має широкі повноваження;

• уряд очолює прем’єр-міністр, а президент може здійснювати загальне керівництво урядом;

• президент є главою держави;

• президент має право в передбачених законом випадках розпустити парламент, а парламент мае право на імпічмент президенту.

Прикладами республік змішаного типу є Франція, Португалія, Румунія, Україна та ін.