Українська література. Рівень стандарту. 11 клас. Фасоля

Художній світ гумориста Остапа Вишні

Сила Вишні-художника — у знанні секретів народного українського гумору, в самостійному творчому розвитку традицій Котляревського, Гоголя, Нечуя-Левицького...

Леонід Новиченко, літературознавець

Письменник та його доба. «Наприкінці 20-х — на початку 30-х років XX cm. життя і творчість українських письменників-сатириків політизується, тобто підпорядковується соціально-політичним кампаніям. Починаючи з 1933 р., припиняють публікацію гумористичних творів Остапа Вишні. Відтак занепадає розвиток української сатири та гумору, адже майже всіх відданих професійному обов’язкові митців було репресовано» (За І. Зубом, літературознавець).

Творчість. Остап Вишня — письменник, який у 20-х роках XX ст. був «королем українського тиражу». За життя письменника-гумориста видано понад 100 різних збірок його творів. Він утвердив в українській літературі новий різновид гумористичного оповідання — усмішку, основними ознаками якої є лаконізм, влучність, дотепність, іронічність і наскрізний ліризм. Остап Вишня створив тематичні цикли усмішок, серед яких сільські, кримські, закордонні, реконструктивні, київські, мисливські.

Ілюстрації Івана Семенова до творів Остапа Вишні

Читацький довідник

Гумореска (від лат. humor — «волога») — невеликий віршовий, прозовий або драматичний твір із комічним сюжетом, що відрізняється від сатири легкою, жартівливою тональністю. У гуморесці сміх постає у вигляді доброзичливої, емоційно забарвленої критики в дотепній, парадоксальній, іронічній, гротескній, пародійній формі.

Усмішка — різновид гуморески, синтез гумористичного оповідання, анекдоту та фейлетону; характеризується лаконізмом, дотепністю, обов’язковою присутністю автора, поєднанням побутових замальовок, жанрових сценок із частими авторськими відступами.

«МОЯ АВТОБІОГРАФІЯ»

Тут — увесь Вишня: любов до життя, любов до людини, іронія до отого «щасливого» дитинства...

Максим Рильський

Композиційно усмішка «Моя автобіографія» складається з окремих частин, що охоплюють основні віхи життя письменника Остапа Вишні. Жартома, з іронією до себе і свого життя, з любов’ю до рідних і близьких автор розповідає про своє дитинство, роки навчання та становлення життєвої позиції.

Широкою є палітра створення комічного у творі. Найбільш уживаним є контраст (протиставлення), використання розмовної лексики.

Гумореска «Моя автобіографія» сповнена самоіронії: ...«неясна якась ще тоді була в мене класова свідомість. З одного боку — цілував барині ручку, а з другого — клумби квіткові їй толочив. Чистий тобі лейборист. Між соціалізмом і королем вертівся, як мокра миша».

Ефекту комічного письменник досягає, використовуючи відповідну лексику, стилістичне й синтаксичне оформлення думки.

Вплив на читача справляє прийом несподіванки, коли замість логічного продовження певної думки виникає абсолютно протилежне: «Книга, що найсильніше на мене враження справила в моїм житті, — це “Катехізис” Філарета. До чого ж противна книжка!».

Часто в тексті автор використовує водночас кілька прийомів, наприклад, невідповідність стилю оповіді її змісту, іронізування над певними мовними та змістовими стереотипами, які сформувалися в побуті, наукових колах тощо. Наприклад: «Письменник не так живе й не так росте, як проста собі людина. ...Бо письменники так, спроста, не бувають».

Отже, «Моя автобіографія» — це одна з найцікавіших усмішок Остапа Вишні, що захоплюватиме читачів завжди.

«МИСЛИВСЬКІ УСМІШКИ»

Остап Вишня — справжній мисливець, і при тому поет полювання.

Максим Рильський

Яскраво й талановито оприявнилася творча концепція Остапа Вишні в його «Мисливських усмішках». Оповідач, від імені якого ведеться розповідь, дуже добре знає світ лісів і степів, річок й озер — і захоплено розповідає про це все читачеві. Описи природи пройняті ліричним замилуванням красою навколишнього світу. Сповнене теплоти й доброзичливого гумору ставлення оповідача до людини.

За сюжетно-композиційними та мовно-стильовими особливостями літературознавці виокремлюють три групи мисливських усмішок: усмішки ознайомлювального характеру, коли автор, удаючись до гумористично-жартівливих та іронічних порад, розкриває «секрети» полювання, веде мову про особливості мисливської зброї тощо («Заєць», «Ружжо»); ліричні усмішки, у яких змальовано не стільки саме полювання, скільки красу природи («Вальдшнеп», «Перепілка»); усмішки про можливі мисливські успіхи («Дика коза», «Бенгальський тигр»).

Валентин Литвиненко. Ілюстрація до «Мисливських усмішок» Остапа Вишні

У «Мисливських усмішках» відтворюються веселі й смішні пригоди, що їх переживають герої, з яких доброзичливо кепкують рідні та знайомі. Усмішкам притаманні життєлюбний тон оповіді, глибокий ліризм, оптимістичні, світлі, а часом і сумовиті настрої.

«ПИСЬМЕННИКИ»

Усмішку «Письменники» Остап Вишня вибудував відповідно до структури наукової статті, у якій розглядає питання щодо сутності письменницької творчості. Матеріал викладено на діалогічній основі: оповідач запрошує до розмови читача. Репліки оповідача є відповіддю на можливі запитання чи зауваження співрозмовника.

Засобами творення комічного в усмішці є: змішування ділового й художнього стилів, уживання наукових термінів у невластивому контексті; іронія; використання народної етимології; розмовна лексика.

Культурно-мистецький контекст

У 20-30-х роках XX ст. плідною була творча співпраця Остапа Вишні та О. Довженка. Так, у 1924 р. вийшла у світ книжка Остапа Вишні «Літературні усмішки», ілюстрована О. Довженком. У ній було вміщено дотепні шаржі на відомих українських митців.

О. Довженко. Дружній шарж на Остапа Вишню

Запитання і завдання

  • 1. Опрацюйте розділ підручника про творчість Остапа Вишні. Укладіть таблицю, у якій сформуйте уявний портрет письменника на основі свідчень друзів, знайомих, членів родини.
  • 2. Назвіть відомих вам українських письменників — майстрів гумору.
  • 3. Що таке усмішка? Визначте спільні й відмінні ознаки між усмішкою та гуморескою. Чи можна «Мою автобіографію» Остапа Вишні назвати усмішкою? Обґрунтуйте свою думку.
  • 4. Прочитайте «Мисливські усмішки» Остапа Вишні (2-3 на вибір). Прорекламуйте їх у класі. Поцікавтеся враженнями однокласників й однокласниць.
  • 5. Прочитайте усмішку «Сом». Зробіть самостійно ідейно-художній аналіз цього твору та презентуйте у класі.
  • 6. Яке значення комічного в житті людини? Аргументуйте свою думку, посилаючись на твори Остапа Вишні.

Ваші читацькі проекти

  • Укладіть словничок афористичних висловів із творів Остапа Вишні й розмістіть його на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.

Читацьке дозвілля

  • Перегляньте фільм «З життя Остапа Вишні» або ж «Гіркі усмішки Остапа Вишні» (на вибір). Зосередьте увагу на тому, чи вдалося режисерам передати суперечливість постаті й трагізм долі Остапа Вишні.