Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Дятленко

§ 3. Пиломатеріали, способи їх отримання. Їх види та призначення

 • 1. Пригадай, які породи дерев використовують у деревообробній промисловості.
 • 2. Яка технологія заготівлі та переробки деревини?
 • 3. Які види деревних матеріалів тобі відомі? Для чого їх використовують?

Ти вже знаєш, що дерево можна розділити за формою і призначенням на три частини: корінь, стовбур і крону.

Розпилюючи стовбур (колоду) в поздовжньому напрямку на лісопильних рамах (пилорамах) (мал. 15), отримують пиломатеріали.

Мал. 15. Лісопильна рама: а - загальний вигляд; б - схема: 1 - пильна рама; 2 - пилка; 3 - направляюча пильної рами; 4 - подавальні вальці; 5 - колода

За формою та розмірами поперечного перерізу пиломатеріали поділяють на кілька видів.

Пластини (мал. 16, б) отримують при поздовжньому розпилюванні стовбура навпіл, а четвертини (мал. 16, в) - на чотири частини.

Мал. 16. Пиломатеріали: а - колода; б - пластина; в - четвертина

Бруси - пиломатеріал товщиною і шириною понад 100 мм. Бруси бувають квадратної (мал. 16, а) та прямокутної форм. Якщо брус обрізаний з двох сторін, то його називають двокантним, а якщо із чотирьох - чотирикантним.

Оциліндрована колода - пиломатеріал круглого перерізу діаметром 120-400 мм (мал. 17, б). Це доступний і практичний матеріал для будівництва бань, альтанок і будинків у зруб.

Мал. 17. Бруси: а - брус квадратний; б - оциліндрована колода; в - профільований брус; г - профільований брус клеєний

Профільований брус - пиломатеріал з деревини хвойних порід (сосни, кедра або ялини), який використовується для будівництва дерев’яних будинків (мал. 17, в, г). Він «прийшов на зміну» оциліндрованій колоді й чотиригранному брусу.

Бруски - обрізні пиломатеріали товщиною 50-100 мм і шириною не більше подвійної товщини, тобто 100-200 мм.

Дошки - це пиломатеріали товщиною 13-100 мм і шириною 80-250 мм, тобто більше подвійної товщини. Дошки можуть бути обрізні (мал. 18, а) та необрізні (мал. 18, б).

Обрізною дошку називають тому, що в процесі розпилювання колоди вздовж зрізуються кромки, які покриті корою. Дошка має гладку поверхню, без кори.

Необрізна дошка розпилюється вздовж як обрізна, але при цьому крайки, покриті корою, не знімають.

Горбалем, або обаполом (мал. 18, в), називають випиляну бокову частину бруса.

Мал. 18. Пиломатеріали

Шпали (мал. 18, г, д) - обрізні й необрізні пиломатеріали для залізничних і трамвайних колій. Сьогодні на зміну дерев’яним шпалам прийшли бетонні, що дозволяє зберегти значну частину деревини.

Рейки - це плоскі бруски (мал. 18, е), а дощечки та планки (мал. 18, є, ж) - тонкі й короткі пиломатеріали прямокутного перерізу.

Заготовки - це дошки та бруски, прив’язані до габаритних розмірів деталей з відповідними припусками на сушіння й подальшу обробку. Заготовки, які використовуються в конструкціях столярно-меблевих виробів, можуть бути як цілими, так і склеєними, мати різні форми поперечного перерізу.

Дрова - шматки дерева, призначені для спалювання в печі, каміні, топці або багатті для отримання тепла та світла (мал. 19).

Мал. 19. Дрова

Зазначені види пиломатеріалів у деревообробній промисловості називають сортаментом.

Основними елементами пиломатеріалу (дошка, брус, рейка та ін.) є пласть, кант (крайка), ребро і торець (мал. 20).

Мал. 20. Елементи пиломатеріалу

Виготовляють пиломатеріали робітники, яких називають пилорамниками, розпилювачами лісу. Вони здійснюють підготовку та налагоджування необхідного обладнання, розмітку та розпилювання деревини.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Визначення видів пиломатеріалів

Інструменти та матеріали: набір зразків пиломатеріалів з деревини різних видів і розмірів, лінійка.

Послідовність виконання роботи

1. Оглянь запропоновані вчителем зразки пиломатеріалів.

2. Розглянь форму поперечного перерізу кожного зразка.

3. Визнач вид пиломатеріалу кожного зразка та сферу його застосування. Намалюй у таблиці малюнок сортаменту.

4. Виміряй розміри кожного зразка.

5. Дані запиши в таблицю.

№ пор.

Вид пиломатеріалу

Малюнок сортаменту

Сфера застосування

Розміри

• Пиломатеріал, поперечний переріз, сортамент, брус, брусок, обапіл, торець, пласть.

Брус - обрізана чотиригранна колода.

Кант (кромка) - поздовжня вузька сторона сортаменту.

Пилорама - пристрій для розпилювання колод на пиломатеріали.

Пласть - поздовжня широка сторона сортаменту.

Поперечний переріз - форма поверхні, яка утворилася при поперечному розрізі пиломатеріалу.

Ребро - елемент сортаменту, що утворюється в місці перетину двох суміжних граней.

Сортамент - різновид продукції.

Торець - площина, що утворюється внаслідок поперечного розпилювання сортаменту.

 • 1. Який сортамент пиломатеріалів виготовляють на деревообробних підприємствах?
 • 2. Які сфери використання пиломатеріалів?

Тестові завдання

1. До хвойних порід належать:

 • А береза
 • Б вільха
 • В дуб
 • Г сосна
 • Д смерека

2. Як називається спиляне й очищене від гілок дерево?

 • А брус
 • Б колода
 • В хлист
 • Г кряж

3. До пиломатеріалів належать:

 • А колода
 • Б стовбур
 • В дошка
 • Г корінь
 • Д усі вищезазначені матеріали

4. Яка частина дерева утворює органічні речовини, необхідні для його росту?

 • А крона
 • Б кора
 • В стовбур
 • Г корінь
 • Д кожна зазначена
 • Е правильної відповіді немає

5. Яка частина дерева вкрита суцільним шаром, що захищає його від пошкодження?

 • А крона
 • Б кора
 • В стовбур
 • Г заболонь

6. Які частини дерева використовують для отримання пиляних деталей?

 • А крону
 • Б кору
 • В увесь стовбур
 • Г окремі товсті гілки
 • Д колоду

7. На які різновиди поділяють пиломатеріали за формою поперечного перерізу?

 • А обаполи
 • Б дошки
 • В бруски
 • Г бруси
 • Д колоди
 • Е шпали
 • Є усі перелічені
 • Ж правильної відповіді немає