Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Дятленко

§ 17. Оздоблення виробів геометричним різьбленням

  • 1. Які підготовчі технологічні операції виконують перед різьбленням?
  • 2. У яких напрямках стосовно волокон деревини виконують різьблення?

Цікавим і привабливим є оздоблення виробів геометричним різьбленням, у якому орнаментальні мотиви складаються з простих геометричних елементів: ліній, трикутників, квадратів, прямокутників, ромбів, кіл, вирізаних різцем на поверхні виробу (мал. 143).

Мал. 143. Вироби, оздоблені геометричним різьбленням

Існує багато видів геометричного різьблення. Найпростішими елементами геометричного різьблення є двогранні виїмки прямолінійної або криволінійної форми різної ширини та глибини. Повторення прямих виїмок, розміщених вертикально або під кутом, утворюють узор, який називають драбинкою (мал. 144, а).

Мал. 144. Види різьблення: а - «драбинка»; б - «вітейка»; в - «змійка»

Іншим видом геометричного різьблення є давній метод різання, так зване ільчасте письмо (мал. 145). Воно утворюється прорізанням неглибоких тоненьких ліній - заглиблень, що мають вигляд тоненької сітки.

Мал. 146. Інструменти для геометричного різьблення: а - різак; б - косий ніж; в - напівкруглі стамески; г - кутова стамеска; д - шило

Для виконання різьблення необхідно мати набір спеціальних різальних інструментів: стамесок, ножів-різаків (мал. 146), а також креслярське приладдя - твердий олівець, шило, металеву лінійку з міліметровими поділками, косинець, циркуль.

Різьблення виконують після розробки на аркуші паперу відповідної композиції та перенесення її на виріб.

Значне місце в декорі різьблених виробів посідає геометричне тригранно-виїмчасте різьблення. Його вирізняє характерний спосіб різання деревини.

Основним інструментом для тригранно-виїмчастого різьблення є косий ніж (косий різак, «скосачок»), який виготовляється з полотна ножівки по дереву чи металу, хірургічного скальпеля та інших відхідних матеріалів (мал. 147, а). Довжина леза скісного ножа коливається в межах 20...50 мм, ширина - 8...20 мм, товщина - 1...2 мм. Кут нахилу різальної кромки становить 55...70°, а кут загострення - 15...20°.

Мал. 147. Косий ніж: а - будова; б - виготовлення

Що менші елементи різьблення, то тоншим має бути лезо ножа.

За допомогою скісного ножа на поверхні виробу вирізують тригранні та чотиригранні пірамідки, а орнамент створюють із простих геометричних фігур: трикутника, квадрата, ромба (мал. 148). Тригранно-виїмчасте різьблення виконують на чистих, добре виструганих та відшліфованих дошках м’яких і твердих порід деревини зі слабо вираженою текстурою. Звичайно, краще починати вправлятися в різьбленні й виготовляти перші вироби з деревини м’яких порід (липа, верба, вільха, каштан).

Мал. 148. Елементи тригранно-виїмчастого різьблення

Під час виконання тригранно-виїмчастого різьблення ніж тримають чотирма пальцями, а великий палець має впиратися в ручку різака (мал. 149, а). Робоче положення різака може бути «до себе» і «від себе» (мал. 149, б).

Мал. 149. Виконання різьблення: а - правильна хватка різака; б - положення різака під час різання («до себе», «від себе»)

Для виконання якісного різьблення необхідно враховувати напрям волокон деревини.

1. Якщо лінія, уздовж якої необхідно виконувати обробку, проходить під кутом до напрямку волокон деревини, то вирізування матеріалу здійснюють у бік меншого кута елемента, що вирізається.

2. Якщо лінія, уздовж якої необхідно виконувати обробку, паралельна волокнам деревини або перпендикулярна до них, то вирізування матеріалу здійснюють у будь-якому напрямку.

3. Різати слід так, щоб кінчики зрізаних волокон деревини, що залишаються, притискалися лезом ножа (мал. 150). На малюнку показано напрямки руху косого ножа при різьбленні тригранних лунок, розетки та чотиригранних лунок.

Від виконання цих правил залежить якість різьблення.

Мал. 150. Напрям руху ножа залежно від розташування волокон деревини

Основним елементом тригранно-виїмчастого різьблення є тригранна виїмка. Залежно від техніки виконання виїмки можуть бути рівнобедреними, рівносторонніми із заглибленням у центрі, рівнобедреними із заглибленням біля основи.

Найпростішим вважають елемент «кутик». Розглянемо технологію виконання тригранно-виїмчастого різьблення. На заготовку наносять горизонтальні лінії на відстані 5...10 мм одна від одної. Потім будують рівносторонні трикутники (мал. 151, а).

Мал. 151. Вирізання «кутика»: а - розмітка; б - послідовність вирізання

Виконують кутик за три рухи ножем. Тримаючи різак вертикально, надрізують сторони трикутника від вершини до основи (мал. 151, б). Надріз виконують на однакову глибину, стежачи одночасно, щоб не торкатися різальною частиною інструмента ліній розмітки. Зробивши надрізи, носок різака ставлять під кутом 45...60° до основи й рухом руки «до себе» роблять надріз уздовж основи трикутника. Відкол повинен мати вигляд рівнобедреного трикутника. Глибина підрізу біля основи має бути незначною, а біля вершини становити 2...5 мм (мал. 152).

Мал. 152. Техніка різання трикутної виїмки

Інші лунки виконують за однаковою послідовністю. Спочатку виконують наколювання у вертикальному положенні косого ножа (найглибшим наколювання має бути в центрі). Далі в похилому положенні зрізують елементи, заглиблюючись до центра. Так утворюються грані три- та чотиригранних лунок.

Подібним способом виконують різьблення у вигляді смуг з кутів - «змійка», «зубчики», «кривульки», «зірочка» та ін. (мал. 153).

Мал. 153. Різні способи різьблення

На малюнку 154 показано виконання розетки.

Мал. 154. Вирізування розетки

Сюжетні та орнаментальні мотиви вирізують як на чистому тлі виробу, так і на просоченій барвниками або покритій лаком поверхні. Вирізування елементів виконують на глибину до появи чистої деревини. На такій поверхні малюнок має чіткіший, контрастніший вигляд, ніж на природній текстурі. Після виконання різьблення поверхню можна покривати лаком.

Під час різьблення необхідно дотримуватися таких правил безпеки праці:

1. Перевіряти надійність закріплення ручки та якість заточення інструмента.

2. Під час різання руку, що підтримує заготовку, розмішувати поза напрямком руху леза інструмента.

3. Різання виконувати на підкладній дощечці.

4. Заготовку закріплювати струбциною.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 18

Оздоблення виробів геометричним різьбленням

Інструменти та матеріали: виріб, виготовлений на попередніх уроках, набір стамесок, ніж-різак, копіювальний папір, твердий та м’який олівці, лінійка з міліметровою шкалою, кутник, циркуль, шліфувальна шкурка.

Послідовність виконання роботи

1. Використовуючи елементи геометричного різьблення та зразки орнаментальної композиції (мал. 155), у робочому зошиті розроби композицію розетки.

Мал. 155. Зразки орнаментальної композиції

2. На основі розетки розроби композицію орнаментального оздоблення виробу.

3. Відшліфуй поверхню виробу.

4. Перенеси композицію на заготовку.

5. Тримаючи різак вертикально, надріж сторони трикутників від вершини до основи.

6. Зробивши надрізи, нахили різак «до себе» і виконай підрізання вздовж основи трикутника.

7. Повтори вирізування всіх елементів тригранно-виїмчастого різьблення.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 19

Виготовлення та оздоблення виробів геометричним різьбленням

Інструменти та матеріали: вироби, виготовлені на попередніх уроках, набір стамесок, ніж-різак, копіювальний папір, твердий та м’який олівці, лінійка з міліметровою шкалою, кутник, циркуль, шліфувальна шкурка.

Послідовність виконання роботи

1. За завданням учителя або зображенням у підручнику (мал. 156) ознайомся з призначенням та конструктивними особливостями запропонованого виробу або використай виріб, виготовлений на попередніх уроках.

Мал. 156. Об’єкт технологічної діяльності

2. Розроби технологію виготовлення виробу.

3. Виготов виріб.

4. Визнач та підготуй поверхні для оздоблення різьбленням.

5. Розроби композицію орнаментального оздоблення виробу.

6. Перенеси композицію на заготовку.

7. Виконай вирізування всіх елементів тригранно-виїмчастого різьблення.

• Геометричне різьблення, тригранно-виїмчасте різьблення, «ільчасте письмо», виїмка.

Виїмка - невелике заглиблення.

Декор - система декораційних (оздоблювальних елементів).

Кривулька - непряма, покручена, звивиста лінія.

  • 1. Яка технологія виконання тригранно-виїмчастого різьблення?
  • 2. Які інструменти використовують для геометричного різьблення?
  • 3. Яких правил безпеки праці слід дотримуватися під час виконання різьблення?