Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Дятленко

§ 10. Стругання деревини. Інструменти для стругання деревини

  • 1. Яку технологічну операцію називають пилянням деревини? У чому її сутність?
  • 2. Якими параметрами характеризуються зуби пилки?
  • 3. Які основні елементи полотна ручної пилки?
  • 4. Залежно від чого вибирають форму зубів полотна ножівки?
  • 5. На які види за конструкцією поділяють столярні пилки?
  • 6. Для чого призначені електричні дискові пилки?

Стругання - один з технологічних процесів обробки конструкційних матеріалів. У його основу покладено принцип дії клина (мал. 74). Під дією прикладеної до інструмента сили різець заглиблюється в матеріал, перерізає волокна, відокремлюючи при цьому від заготовки частинки у вигляді стружки. Необхідну для різання силу прийнято називати силою різання.

Мал. 74. Дія клина

За напрямком різання поділяють на: різання вздовж волокон у площині повздовжнього розрізу стовбура (мал. 75, а); різання поперек волокон перпендикулярно до їхнього напрямку (в торець) (мал. 75, б); різання поперек волокон у площині повздовжнього розрізу стовбура (мал. 75, в). Проте, крім основних трьох випадків, може використовуватися й різання під різними кутами до волокон.

Мал. 75. Види різання: а - уздовж волокон; б - у торець; в - поперек волокон

Струганням деревини називають процес різання, за якого площина різання збігається з оброблюваною поверхнею.

Струганням надають деталям правильної форми і розмірів, які зазначені на кресленні. Крім того, поверхня стає рівною, чистою і гладенькою. У результаті цієї технологічної операції можна отримати плоскі й криволінійні поверхні.

Стругають деревину ручним і механізованим способами за допомогою різальних інструментів, які мають загальну назву рубанок (мал. 76).

Мал. 76. Способи стругання деревини: a - ручним рубанком; б - електромеханічним побутовим переносним рубанком; в - електромеханічним побутовим стаціонарним рубанком; г - електромеханічним промисловим стаціонарним рубанком

Для ручного стругання деревини застосовують рубанки, які приводяться в дію мускульною силою людини. Залежно від призначення вони мають різну конструкцію та виготовлені з різних конструкційних матеріалів, проте загальний принцип їхньої роботи та загальна будова однакові.

Рубанок (мал. 77) являє собою дерев’яну або металеву колодку, у яку вставлене залізко з гострим лезом 6, закріплене клином або притискною планкою 5. Для зручності в роботі деякі рубанки в передній частині мають дерев’яний ріжок 2, а в задній - упор 7. Нижня частина колодки називається підошвою 1. Вона має бути плоскою для стругання плоских поверхонь або мати зворотний профіль оброблюваної поверхні при криволінійних і профільних поверхнях. Для встановлення ножа і виходу стружки в колодці продовбане гніздо (лоток) 3, що звужується до виходу з підошви до ширини 5...9 мм (проліт) 12. Передня частина прольоту під час стругання створює підбір волокон, унаслідок чого з поверхні заготовки зрізується тонкий шар деревини. Що вужчий проліт, то чистішою виходить поверхня стругання.

Мал. 77. Рубанок подвійний: а - загальний вигляд; б - будова рубанка: 1 - підошва; 2 - ріг; 3 - лоток; 4 - заплечики; 5 - клинок для кріплення залізка; 6 - ніж; 7 - упор; 8 - пробка; 9 - притискна планка; 10 - притискний гвинт; 11 - регулювальний гвинт

На бічних стінках лотка є заплечики 4, які слугують опорою при затисканні залізка клином. На тильній частині рубанка вмонтовано пробку 8 для вибивання залізка. У рубанка металевої конструкції залізко кріпиться за допомогою притискної планки 9, притискного гвинта 10 та регулюється регулювальним гвинтом 11.

Усі ручні рубанки поділяють на дві групи. До першої групи належать рубанки для стругання плоских поверхонь: шерхебель, одинарний і подвійний рубанок, торцевий рубанок, фуганок, напівфуганок, шліфтик, цинубель (мал. 78).

Мал. 78. Інструменти для стругання плоских поверхонь: а - шерхебель металевий, б - напівфуганок металевий, в - рубанок з одинарним ножем; г - фуганок; д - подвійний рубанок, е - шліфтик, є - торцевий рубанок; ж - цинубель; з - рубанок циклювальний

Шерхебель (мал. 78, а) застосовується для грубого стругання заготовок уздовж волокон або під деяким кутом, особливо коли треба зняти товстий шар деревини. Різальна кромка ножа має овальну форму і виступає з підошви на 2...3 мм (мал. 79, а). Це дає можливість знімати товсту стружку без значних зусиль і без виривання деревини з боків різця ножа. Однак на виструганій поверхні залишаються жолобкуваті нерівності, які знімають іншими рубанками.

Одинарний рубанок (мал. 78, в) служить для вирівнювання поверхні після стругання шерхебелем або після розпилювання деревного матеріалу. Різальна кромка його ножа пряма і тільки по кутах трохи заокруглена (мал. 79, б) для того, щоб запобігти задиркам при струганні деревини. Після стругання одинарним рубанком поверхня стає рівною, але недостатньо гладенькою.

Подвійний рубанок (мал. 78, д) використовується для зачищення поверхонь і стругання торців. Він надає заготовці особливо чистої та гладенької поверхні завдяки тому, що його ніж складається з двох частин: основний ніж такий самий, як і в одинарного рубанка, але має проріз для кріплення другого ножа, який називається стружколомом (мал. 79, в). Стружколом ставлять на передню грань основного ножа так, щоб їхні кромки були паралельні, а відстань від кромки стружколома до леза різця становила 0,5...1 мм. Що ближче лезо стружколома до леза різця, то тонша стружка, а отже, й рівніша поверхня. Проте подвійним рубанком можна вирівнювати тільки короткі деталі. Більш удосконаленими є рубанки з пересувними бобишками, у яких можна регулювати ширину отвору лотка, та рубанки з металевою колодкою, ніж у яких кріпиться за допомогою гвинта (мал. 78, а).

Фуганок (мал. 78, г) дає таку саму гладеньку поверхню, як і подвійний рубанок, оскільки його ножі також подвійні. Такий інструмент застосовують для стругання площин і вирівнювання довгих кромок.

Напівфуганок (мал. 78, б) за будовою такий самий, як і фуганок, тільки менший за розміром. Його застосовують для стругання і вирівнювання значно коротших деталей.

Шліфтик (мал. 78, е) - це вкорочений подвійний рубанок, який має таку саму будову, як і рубанок. Проте, завдяки збільшеному куту різання (55...60°) і зменшеному прольоту, шліфтик знімає тонку стружку і залишає гладеньку поверхню. Його застосовують для зачищення задирів, завилькуватих місць і торців, які не вдалося вирівняти рубанком або фуганком.

Мал. 79. Форма різальної кромки: a - шерхебеля; б - одинарного рубанка; в - подвійного рубанка; г - цинубеля

Цинубель (мал. 78, ж) - це інструмент, який має таку саму будову, як і рубанок з одинарним ножем, проте має скорочену дерев’яну або металеву колодку. Його особливістю є те, що ніж інструмента має дрібні зубці на передній грані, які при струганні залишають на поверхні заготовки маленькі борозенки, збільшуючи при цьому її шорсткість (мал. 79, г).

Рубанок циклювальний (мал. 78, з) використовують для остаточного доведення і зачистки дерев’яних деталей.

До другої групи належать рубанки для стругання профільних (фігурних) поверхонь (мал. 80).

Мал. 80. Ручний інструмент для профільного стругання: а - зензубель; б - горбач із опуклим корпусом; в - фальцгебель; г - ґрунтубель; д - шпунтубель; е - фасонний рубанок

Про особливості роботи цими інструментами ти дізнаєшся в старших класах.

Для полегшення роботи столяра та тесляра промисловість випускає різноманітні ручні електромеханічні рубанки (мал. 81).

Мал. 81. Електрорубанки: а - звичайний; б - з регулювальною планкою; в - з округлою підошвою

Робочою частиною цього інструмента є ніж, який закріплено на валу, що обертається. У результаті руху ручного інструмента вздовж оброблюваної поверхні (мал. 82) з неї зрізується певний шар матеріалу.

Мал. 82. Принцип дії електромеханічного рубанка

Електрорубанок з округлою підошвою - спеціалізований і досить рідкісний вид електричного рубанка. Призначений інструмент для обробки заокруглених поверхонь, тому що підошва рубанка випукла.

Про особливості роботи цими інструментами ти дізнаєшся в наступних класах.

Цикля - стругальний інструмент у вигляді стальної пластини 120...150 мм завдовжки, до 60 мм завширшки і до 1 мм завтовшки (мал. 83).

Мал. 83. Циклі

Різальною частиною циклі є гостре лезо на проточеній кромці, яке наводять стальним гладеньким стержнем. Під час роботи циклю ставлять так, щоб лезо було розміщене перпендикулярно до оброблюваної поверхні, тоді вона знімає тоненьку (ажурну) стружку (мал. 84).

Мал. 84. Прийоми роботи ручними циклями: а - паркетною; б - площинною; в - фігурною

Циклею зачищають деталі виробу твердих листяних порід після їх стругання подвійним рубанком або шліфтиком. Дрібні циклювальні роботи в домашніх умовах виконують ручними електромеханічними циклями.

Циклювання великих площ з високою якістю виконують електричними циклювальними машинами (мал. 85, 86). Про принцип їх роботи ти дізнаєшся в наступних класах.

Мал. 85. Промислові електромеханічні циклювальні машини

Мал. 86. Прийом циклювання паркету електричною циклювальною машиною

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Виготовлення упора для розпилювання дощок. Вибір матеріалу

Обладнання та матеріали: зразок виробу, заготовки пиломатеріалів, розмічальний інструмент.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомся зі зразком виробу, його конструкцією (мал. 87).

2. Склади технологічну послідовність виготовлення виробу.

3. Із запропонованого вчителем матеріалу підготуй заготовки до розмічання і розпилювання.

4. Випиляй заготовки з припуском на стругання.

5. Стругання та виготовлення виробу в цілому виконай після вивчення наступного параграфа.

Мал. 87. Упор для розпилювання дощок

• Стругання, рубанок, шерхебель, залізко, цикля, горбач.

Залізко - металева гостро заточена деталь стругального інструмента.

Рубанок - різальний інструмент для ручного стругання деревини.

Стругання - знімання різальним інструментом з поверхні деревини шару матеріалу.

Стружка - відходи у вигляді тонких стрічок, що утворюються під час стругання деревини.

Шерхебель - різальний інструмент для первинного (чорнового) стругання деревини.

  • 1. Для чого стругають деревину?
  • 2. Якими інструментами стругають деревину?
  • 3. З яких основних частин складається рубанок?
  • 4. Чим рубанок відрізняється від шерхебеля?