Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Дятленко

Юний друже!

Ти вже маєш перші уявлення про галузі виробництва та професії людей, які виготовляють різноманітну продукцію.

У 7-му класі ти зможеш розширити свої знання про проектування та технічне конструювання, виготовлення виробів з деревних матеріалів, а також ознайомишся з іншими видами конструкційних матеріалів, їхніми властивостями, призначенням, технологією оздоблення та сферою застосування.

Користуючись підручником, ти дізнаєшся багато нового про техніку й технології, зможеш реалізувати свої творчі задуми, утіливши їх в оригінальних проектах.

Кожен новий параграф підручника починається із запитань, які спонукатимуть тебе до роздумів, вирішення проблемних завдань, пригадування інформації, яку ти здобув, вивчаючи інші предмети тощо. Закінчуються параграфи новою термінологією, що зустрічається в тексті, і переліком основних понять, які необхідно пояснити. Тестові завдання допоможуть здійснювати самоконтроль та контроль рівня твоїх навчальних досягнень.

Крім основного тексту, підручник містить додатковий варіативний навчальний матеріал з техніки та технології оздоблення виробів, яким ти зможеш оволодіти за власним вибором на уроках трудового навчання або в позаурочний час самостійно. У пригоді стануть також здобуті знання про технологію побутової діяльності.

Виконуючи практичні завдання, спробуй знайти щось особливе в кожному виді трудової діяльності. Будь уважним і старанним. Особливу увагу зверни на застереження щодо безпеки та наукових основ організації праці.

Крім підручника, невід’ємною складовою навчально-методичного комплекту з трудового навчання є робочий зошит, електронна бібліотека наочностей, педагогічний програмний засіб та книжка для вчителя.

Знання, уміння й навички, які ти здобудеш, та способи творчої діяльності, з якими ознайомишся, безперечно, знадобляться у твоєму житті.

Бажаємо тобі успіхів і натхнення в праці!

Автори

Вступ

На всіх етапах розвитку суспільства людина прагнула забезпечити свою життєдіяльність. Найпростіший вид господарювання виник у період, коли первісна людина займалася збиранням плодів дикоростучих рослин, виловом риби, полюванням на диких тварин. Пізніше вона приручила тварину, а також почала займатися землеробством, сконструювавши найпростіші знаряддя праці. Для вирощування та переробки плодів рослин застосовувала рало, соху, серп, ціп, жорна, ступу тощо. Обробку деревини виконувала ножем і сокирою. Наші предки постійно замислювалися над удосконаленням знарядь праці. З’явилися перші механізми, які дали можливість виробляти корисну для людини продукцію. Таке господарювання дістало назву виробниче. Постійно вдосконалюючи знаряддя праці, людина почала виготовляти продукції більше, ніж споживала сама. Це привело до того, що частина людей займалась вирощуванням рослин (землеробством), інші - розведенням тварин (скотарством), ще частина - виробництвом знарядь праці та предметів споживання (одяг, зброя, інструменти для обробки матеріалів, обробітку ґрунту, догляду за тваринами тощо). Тобто з’являються різні ремесла. Далі відбувається відокремлення ремесла від землеробства. Для забезпечення власних потреб людина починає обмінюватися товаром, який вона виробила. Зароджується торгівля. Здійснюється суспільний поділ праці. З появою складніших механізмів (для видобування копалин, їх переробки, виготовлення продукції) виникла необхідність забезпечення їхньої роботи об’єднанням груп людей. З’являються великі поселення, утворюються міста, відбувається відокремлення міста від села.

Подальший розвиток техніки приводить до появи транспортних засобів, які сприяють ефективному обміну продуктами праці людини (торгівлі). Згодом виробнича й обслуговуюча діяльність удосконалюється, з’являється наука. Здійснюється подальше розмежування окремих виробничих напрямів на самостійні структури (добувну, переробну, наукову, торговельну тощо). Нині таке господарювання називається народним господарством (економікою), або системою суспільного виробництва. Це взаємодія робочої сили й засобів виробництва, яка спрямована на створення всього необхідного для існування людей (життєзабезпечення): промислових виробів, продуктів харчування, різних послуг (мал. 1). Сукупність підприємств (господарств), які виготовляють однакову (однорідну) продукцію, називають галуззю господарювання. У різних галузях застосовують різні знаряддя праці, які називаються засобами виробництва (або засобами праці). До них належать інструменти, машини, механізми, за допомогою яких виробляють продукцію. А все те, що підлягає обробці (із чого виготовляється продукція), називають предметом праці (вугілля, руда, газ, нафта, зерно, овочі, фрукти тощо).

Maл. 1. Вироби домашнього вжитку

Виробництво товарів здійснюють різні галузі виробничої (матеріального виробництва) і невиробничої сфер. Головна галузь виробничої сфери - промисловість. Вона поділяється на важку, що виробляє машини, устаткування, прилади, інструменти, електроенергію, метали, деревинні матеріали, сировину; легку і харчову.

Важливими ланками виробничої сфери є також сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок.

Галузі невиробничої сфери хоча й не створюють матеріальних благ, проте забезпечують різноманітні побутові й духовні потреби людини. Особливе місце в невиробничій сфері належить інтелектуальній праці, у результаті якої створюється нова техніка, розробляються нові конструкційні матеріали та нові технології. А це, у свою чергу, приводить до поліпшення економіки держави, підвищення добробуту людей. Тому основне завдання кожної галузі полягає в удосконаленні всіх видів діяльності людини, запровадженні інноваційних, ефективних технологій, що забезпечують виробництво високоякісних товарів та їх реалізацію.

Усе, що створено працею людини: продукти харчування, одяг, машини, фабрики, заводи, фермерські, приватні господарства, - це національне багатство країни, а те, що створюється, наприклад, за рік, називається національним доходом.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Ознайомлення зі зразками виробів різного призначення

Обладнання та матеріали: зразки промислових виробів та виробів, виготовлених учнями.

Послідовність виконання роботи

1. За завданням учителя або малюнками, розміщеними нижче (мал. 2), ознайомся зі зразками виробів з деревинних матеріалів різного призначення.

Maл. 2. Зразки виробів з деревинних матеріалів

2. Подумай, для чого призначений кожен з виробів.

3. За власним задумом обери будь-який виріб для технологічного аналізу.

4. Поміркуй, які технологічні операції було застосовано для виготовлення виробу. Які знаряддя праці для цього використано?

5. За власним задумом унеси зміни до обраного для виготовлення об’єкта праці та виконай у робочому зошиті його ескіз.

• Матеріальні цінності, виробництво, промисловість, товар, товари повсякденного попиту.

Засоби праці - машини, механізми, обладнання, інструменти - усе, що необхідне для виготовлення виробу.

Оригінальний виріб - предмет, який не є копією або підробкою існуючих виробів, а створений самостійно, без наслідування відомих зразків.

Попит - вимога на певний товар; можливість швидкого продажу певного товару.

Предмет праці - сировина, з якої виготовляють вироби.

  • 1. Від чого залежить добробут людини?
  • 2. Що потрібно для створення будь-якого продукту матеріального виробництва?
  • 3. Як упровадження інновацій впливає на розвиток економіки країни?
  • 4. Чому продукти творчої діяльності цінуються найбільше?
  • 5. Наведи приклади сільськогосподарської та промислової продукції.
  • 6. Наведи приклади технологій, що застосовуються в галузях виробничої та невиробничої сфер.
Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст