Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Д'ячков 2015" - Нова програма

§8. Практичне заняття. Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення Середньовічної Європи

1. Великі цивілізації Раннього Середньовіччя.

Після загибелі Західної Римської імперії на її неосяжних землях виникло кілька нових держав, створених германцями — учасниками Великого переселення народів і нащадками римлян. Тому перші держави середньовічного часу називають варварськими королівствами. Це був перший досвід германців у політичній організації свого життя. У IX ст. на місці ослаблих варварських королівств силою зброї була створена перша середньовічна імперія — держава Карла Великого. Ця імперія проіснувала недовго, проте вона залишила яскравий відбиток в історії Європи. Розпад імперії Каролінгів став початком історії Німеччини, Франції, Італії.

Зруйнувати східну частину Римської імперії у ході Великого переселення народів варварам не вдалося. Володіння Візантійської імперії розкинулися на трьох частинах світу: у Європі, Азії та Африці. Здавалося, що багатства з усієї земної кулі стікалися в Константинополь. У своєму культурному розвитку візантійська християнська цивілізація помітно перевершувала країни Західної Європи. Потужний вплив культури Візантії відчули народи Східної Європи, Малої Азії і Закавказзя. Проте Візантія мала й багато ворогів на сході, заході та півночі. Візантійська імперія пройшла важку й славну тисячолітню історію від 476 до 1453 р., коли її залишки загинули під ударами турків-османів.

Рис. 1. Монета Карла Великого

Рис. 2. Сторінка книги Авіценни

Рис. 3. Середньовічна брама Ахена

У VII ст. на Аравійському півострові зародився іслам — релігія, що об’єднала розрізнені арабські племена в єдину державу. Зусиллями пророка Мухаммада і його сподвижників на величезному пустельному півострові утворилася могутня держава — Арабський халіфат (VII—XIII ст.). Завоювання арабів значною мірою змінили політичну карту Європи, Азії та Африки. Загинула Іранська держава, володіння Візантійської імперії зменшилися в чотири рази. Араби знищили державу вестготів і підкорили своїй владі Піренейський півострів, загрожували володінням держави Каролінгів. Мужність візантійських воїнів, що розгромили арабів біля стін Константинополя в 718 р., і нищівний удар кінноти Карла Мартелла в битві під Пуатьє у 732 р. зупинили арабо-мусульманську агресію в Європі.

У ході завоювань поступово склалася велика арабо-мусульманська цивілізація. Тут процвітали великі міста. Мусульмани відродили ефективну систему зрошення і почали збирати нечувані врожаї. Їхні ремісники славилися своїми виробами з металів, тканин, хутра, коштовних каменів. Культура країн халіфату вплинула на сусідні країни й не мала собі рівних в освіті, науках, літературі, мистецтві й архітектурі.

Таким чином, в епоху Раннього Середньовіччя виникли три величні імперії та не схожі одна на одну цивілізації: ранньосередньовічна християнська цивілізація країн Західної Європи, східнохристиянська візантійська цивілізація та арабо-мусульманська цивілізація. Кожна з них залишила свій відбиток в історії Європи й усього людства.

2. Підбиваємо підсумки.

Уявімо собі, що недбалий архітектор переплутав позначені номерами «будівельні деталі».

Використовуючи тексти §4—7, заповніть таблицю, поставивши номери «деталей» у відповідний стовпчик «будинку середньовічної історії».

1) Високий рівень організації міського життя.

2) Будівництво храму Святої Софії.

3) Поширення християнства в сусідні країни.

4) Створення імперії, що розміщувалася на трьох частинах світу.

5) Створення вищої школи при імператорському дворі.

6) Найвищі досягнення в області живопису (іконопис, фрески, мозаїка).

7) Союз імператорської влади й папи римського.

8) Союз імператорської влади й патріарха.

9) Розгром Аварського каганату — агресивної держави кочівників.

10) Створення імперії, що об’єднала варварські народи Європи.

11) «Каролінгське відродження», що поклало початок розвитку освіти й наукових знань у Середньовічній Європі.

12) Створення глаголиці та кирилиці.

13) Зародження ісламу й написання Корану.

14) Будинок мудрості. Переклад праць античних вчених.

15) Визначні успіхи в області математики (алгебра) і медицини (створення ліків).

16) Розвиток міжнародної торгівлі між країнами Європи й Азії.

План характеристики

Західноєвропейська християнська цивілізація

Візантійська східнохристиянська цивілізація

Арабо-мусульманська

цивілізація

Досягнення в політиці

Успіхи в розвитку держави

Розвиток культури, науки, освіти

     

Таким чином, у Ранньому Середньовіччі були створені необхідні умови для подальшого розвитку середньовічного суспільства, держави й цивілізації.