Історія України. 7 клас. Дрібниця

Дати, що допоможуть зрозуміти історію

IX ст. — утворення Русі-України (Київської держави)

860 р. — похід князя Аскольда на Константинополь

882 р. — об’єднання північних та південних руських земель Олегом

907 р. — похід Олега на Константинополь

911 р. — укладення торговельної угоди Русі та Візантії

941, 944 рр. — походи Ігоря на Константинополь

945 р. — повстання деревлян, убивство князя Ігоря

945-964 рр. — правління княгині Ольги

968 р. — похід Святослава на дунайську Болгарію (Перший балканський похід)

970-971 рр. — війна Святослава з Візантією (Другий балканський похід)

980-1015 рр. — правління князя Володимира Великого

988 р. — хрещення Русі-України Володимиром Великим, розбудова Київської митрополії

Близько 1016 рр. — укладення «Руської правди» Ярославом Мудрим

1019-1054 рр. — правління князя Ярослава Мудрого

1036 р. — розгром печенігів під Києвом

1037 р. — завершення будівництва Софійського собору в Києві

1056-1057 рр. — завершення Остромирового Євангелія

1068 р. — поразка Ярославичів у битві з половцями на р. Альта

1097 р. — Любецький з’їзд князів

1113-1125 рр. — правління Володимира Мономаха у Києві

1113 р. — укладення «Повісті минулих літ»

1187 р. — перша писемна (літописна) згадка назви «Україна»

1187 р. — створення поеми «Слово про похід Ігорів»

1199 р. — утворення Галицько-Волинської держави

1223 р. — поразка руських військ у битві з монголами на Калці

1238-1264 рр. — правління Данила Романовича

1240 р. — облога і розорення Києва військами монгольського хана Батия

1245 р. — битва біля м. Ярослава; поїздка Данила Романовича в Золоту Орду

1253 р. — коронація Данила Романовича

1301-1308 рр. — правління в Галицько-Волинській державі Юрія І Львовича

1340 р. — входження Волині до складу Великого князівства Литовського

1362 р. — перемога литовсько-руського війська у битві з монголами на Синіх Водах

1385 р. — Кревська унія Польщі та Литви

1387 р. — установлення в Галичині та Холмщині влади Польщі

1410 р. — Грюнвальдська битва: розгром Тевтонського ордену польсько-литовсько-руськими військами

1413 р. — Городельська унія

1435 р. — поразка Свидригайла Ольгердовича у битві під Вількомиром

1441 р. — утворення Кримського ханства

1452 р. — ліквідація Волинського удільного князівства

1471 р. — ліквідація Київського удільного князівства

1478 р. — визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

1489 р. — перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

1503 р. — загарбання Чернігово-Сіверської землі Великим князівством Московським

1514 р. — битва під Оршею — перемога литовського війська на чолі з Костянтином Острозьким над військом Московії

Перевірте свої знання з історії України періоду Середньовіччя за допомогою кросворда. Установіть відповідність між словами-відповідями і запитаннями-підказками. Наприклад, під цифрою 15 у кросворді розміщено слово ГРИВНА — вагова, грошова одиниця часів Русі-України. У запитаннях під літерою X знаходимо фото гривни. Отже, відповідь: 15-X.

Продовжуйте далі самостійно або об’єднавшись у групи.

Бажаємо успіхів!

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст