Історія України. 7 клас. Дрібниця

§ 3. Виникнення східнослов’янської держави (VIII — середина IX ст.)

  • Пригадайте з курсу 6 класу визначення терміна «держава». Назвіть ознаки держави. Що сприяло утворенню держав?

1. УТВОРЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

ПЕРЕДУМОВИ УТВОРЕННЯ ДЕРЖАВИ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН

У V-VIII ст. східнослов’янські племена активно об’єднувалися в племінні союзи, які сучасні історики характеризують як вождівства або державні утворення. Із плином часу внутрішні й зовнішні чинники спричинили переростання вождівства в державу.

У східних слов’ян цей процес завершився наприкінці IX ст. Михайло Грушевський запропонував називати державу, що існувала у Східній Європі наприкінці IX — у середині XIII ст. із центром у Києві, Русь-Україна. На його думку, основні події суспільно-політичного життя східних слов’ян відбувалися саме в Середній Наддніпрянщині, на території сучасної України. Автор «Повісті минулих літ» називав її Руська земля.

Історичні подробиці

Якщо за часів вождівства князі, дружинники, старійшини, а також жерці (на Русі їх називали волхвами) спільно з іншими селянами-общинниками обробляли землю, займалися ремеслами, торгували, то в державі верхівка суспільства вже була відокремлена від одноплемінників: старійшини лише радять князю; князь дає закони, очолює військо під часу походу та чинить суд; дружинники воюють, а волхви закликають милість богів. А князь ще й має змогу передати свою владу в спадок.

2. ЩО ОЗНАЧАЄ ТЕРМІН «РУСЬ»

Термін «Русь» давніший, ніж сучасна назва нашої країни — Україна (ця назва вперше в писемних джерелах датується 1187 роком). Найдавніша згадка терміна «Русь» міститься в Бертинських анналах — хроніці франків IX ст. під 839 роком.

Норманська теорія походження терміна «Русь» пов’язана з добою воєнних походів, набігів норманів (вікінгів), яких слов’яни називали варягами. З кінця IX до початку X ст. нормани (предки сучасних шведів, данців, норвежців) були справжнім «бичем Європи», не оминули вони і східнослов’янські землі. Молитви в церквах часто закінчувалися словами: «Господи, врятуй нас сьогодні від норманів!».

Варяги з другої половини IX ст. були княжою дружиною. Вони на чолі з князем, теж норманського походження, збирали з прилеглих племен данину. Її використовували для утримання князя і дружини, перепродавали на візантійських ринках.

Варто запам'ятати!

Данина — побори, вилучення у переможених майна на користь переможців. Данина була ранньою формою збирання податків у перехідний період від вождівства до князівства.

Історичні подробиці

Деякі люди змішують поняття «Русь» і «Росія», «руський» і «російський».

Що стосується території Русі-України, то нагадаємо, що в X—XII ст. вона перебувала в межах сучасних Київської, Чернігівської, Житомирської, частини Черкаської, Полтавської, Сумської, Вінницької областей. Мешканців цієї території — тобто представників племінних союзів полян, сіверян, деревлян — називали русинами, або русами. З XII ст. Руссю почали називати і західноукраїнські землі.

Лише з середини XIII ст. назва «Русь» поширилася й на землі Московського князівства. Ці землі сьогодні входять до складу Росії.

Отже, жителів земель і князівств Русі-України називали русами, русинами, і аж ніяк не росіянами. На жаль, у сучасній Росії ці поняття часто змішують. Натомість назви «Росія», «росіяни» увійшли у вжиток у другій половині XVII ст.

Ці факти і думки є важливими з огляду на те, що сучасні російські політики й історики, які з ними співпрацюють, намагаються представити історію Русі-України (інші назви у науковців — Київська держава, Київська Русь та ін.) як історію власне Росії; київських руських князів — як «російських».

3. ПЕРШІ РУСЬКІ КНЯЗІ

Першими князями у східних слов’ян, імена яких дійшли до нас, історики вважають Аскольда та Діра. Їхні імена відомі нам з «Повісті минулих літ».

Аскольд, влада якого поширювалася найімовірніше на полян, намагався посилити свій вплив на підлеглій території. У 860 р. Аскольд з військом і невеликим флотом пішов на свого південного сусіда, могутню імперію Ромеїв (Візантійську імперію).

Князь київський Аскольд (мозаїка зі станції метро «Золоті ворота» в м. Києві, що вважається однією з найкрасивіших у світі)

Скориставшись відсутністю візантійського імператора Михайла III, войовничі руси зруйнували околиці Константинополя і змусили візантійців укласти торговельний договір. Аскольд із дружиною, можливо, здійснив проти Візантії кілька походів. Невипадково в ці часи сучасне Чорне море почали називати Руським морем.

Руси й надалі залишалися язичниками. А ось князь Аскольд, якщо вірити літописцю, після походу 860 р. прийняв християнство.

Монета номіналом 10 гривень «Аскольд», випущена Національним банком України (реверс, серія «Княжа Україна», 1999 р.)

Чому, на вашу думку, зберігається пам’ять про князя Аскольда в сучасній Україні? Дізнайтеся, яким ще історичним діячам присвячені пам’ятні монети України.

ЗНАЮ МИНУЛЕ ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю нове

1. Скільки століть минуло від часів Аскольда і Діра до нашого часу?

2. Розкрийте зміст понять: «держава», «данина», «Русь», «християнство».

3. Визначте головні причини утворення держави у східних слов’ян (Русі-України).

4. Обчисліть, скільки років тому відбувся похід Аскольда на Константинополь.

5. Чи могли зустрітися Аскольд і Карл Великий; Аскольд і Юстиніан; Аскольд і Мухаммад? За потреби скористайтесь додатковими джерелами інформації.

6. Розпочніть у своєму робочому зошиті заповнювати таблицю про політику перших руських князів (у другій половині IX — наприкінці Х ст.). Визначте спільні й відмінні риси правління князів.

Політика перших руських князів (у другій половині IX — наприкінці X ст.)

Князь/Княгиня

Роки правління

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Досліджую і аналізую

  • 1. Які наслідки для Русі мали походи князя Аскольда?
  • 2. Поміркуйте, чому Аскольд прийняв хрещення.
  • 3. Ознайомтеся з текстом історичного джерела та дайте відповіді на запитання до нього.

Георгій Амастридський про напад русів на Візантію (перша половина IX ст.) писав: «Напали варвари рос — народ, як всі знають, дуже жорстокий і немилосердний, що не має жодного сліду ласки до людей. [...] Руйнуються церкви, святощі поганяться; на їхньому місці ставляться олтарі (язичеські). Беззаконні приносяться жертви [...]. Шанують сіножаті, джерела й дерева».

а) Чим, на думку автора, руси відрізняються від візантійців?

б) Чи згодні ви з точкою зору автора?

в) Чому саме такими автор джерела описав русів?

Мислю творчо

  • 1. Яку з теорій походження терміна «Русь» ви вважаєте найбільш вірогідною? Напишіть коротке есе (до 10 речень) з обґрунтуванням своєї точки зору.
  • 2. Намалюйте в зошиті «соціальну піраміду» східних слов’ян і заповніть чарунки термінами: «князь», «селяни-общинники», «волхви», «дружинники».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

середина IX ст. утворення князівства Аскольда і Діра на землях полян

860 р. похід князя Аскольда на Константинополь; хрещення Аскольда