Історія України. 7 клас. Дрібниця

§ 23. Монгольська навала на українські землі. Утворення Золотої Орди

  • Що вам відомо про монголів, їхню батьківщину?

1. ПОХОДИ МОНГОЛІВ НА РУСЬ-УКРАЇНУ

На початку XIII ст. у Центральній Азії внаслідок зростання могутності кочових племен утворилася Монгольська держава, яка здійснювала політику широкомасштабних завоювань як в Азії, так і в Європі.

Монгольське військо (історична реконструкція)

Історичні подробиці

Стрімкий рух монголів до всесвітньої слави почався у степах сучасної Монголії 1206 р., коли Темучин, місцевий племінний вождь і воєначальник, об’єднав ряд племінних союзів і прийняв титул хана всіх монголів. Чингісхан, як почали називати Темучина після його смерті, провів перші десять років свого правління здебільшого у війнах із Китаєм, чиї землі першими увійшли до його імперії, що стрімко розширювалася. Наступним великим здобутком була Центральна Азія, що лежала на захід від Китаю, на Великому шовковому шляху. До 1220 р. до рук монголів потрапили Бухара, Самарканд і Кабул. Наступними стали половці та волзькі булгари, які були розбиті (разом із деякими руськими князями) близько 1223 р. Тоді ж монголи вторглися до Криму й захопили фортецю Судак, один із ключових торговельних центрів на Великому шовковому шляху, що був тоді під владою половців.

Сергій Плохій «Брама Європи»

Хан всіх монголів — Чингісхан (малюнок з китайського рукопису XIII ст.)

Звістку про монголів на Русь приніс половецький хан Котян. Половці закликали руських князів на допомогу. У половецькі степи з дружинами прийшли князі галицький, київський, чернігівський, волинський. 31 травня 1223 р. на берегах річки Калка зав’язалася вирішальна битва об’єднаних сил із монгольським військом. У цій битві як дружинник брав участь і молодий князь Данило Романович — відомий в історії як король Данило.

Руські та половецькі війська намагалися протистояти навалі монголів, однак відсутність спільного плану дій, загального керівництва, єдності під час битви між русичами та половцями мала трагічні наслідки. Союзники зазнали поразки.

Свідчать документи

Багдадський урядовець Алі Ібн-ал-Асір про битву на Калці

Це був один із найзапекліших боїв: він тривав кілька днів, але татари, нарешті, стали переможцями; половці й русичі зазнали цілковитої поразки. Ті, які встигли врятуватися, дісталися Русі в найнещаснішому вигляді.

Схема битви на Калці 31 травня 1223 р.

Діємо: практичні завдання

Ознайомтеся з джерелами про битву на Калці й виконайте завдання.

1. Визначте, яку стратегію боротьби з монголами було обрано.

2. Які чинники заважали цій боротьбі?

3. За допомогою схеми розстановки сил на річці Калка визначте, яка сторона перебувала у вигіднішому становищі. Чому?

4. Як результати битви відображені в писемному джерелі?

Навесні 1239 р. монголи прийшли в південну Русь — на територію сучасної України. Були спалені Переяслав і Чернігів. Восени 1240 р. монгольське військо підійшло до Києва й оточило місто. На той час Великим князем київським був Данило Романович Галицький. Він прислав для захисту міста військо на чолі з воєводою Дмитром. Однак відбити напад монголів не вдалося. Останні захисники міста на чолі з Дмитром тримали оборону в Десятинній церкві. Церква не витримала натиску, завалилася, поховавши під своїми уламками захисників Києва. Київ був захоплений монголами.

Думки істориків

Київ зазнав майже смертельного удару від нападу монголів і протягом багатьох століть не міг відновити своє колишнє значення та процвітання.

Сергій Плохій «Брама Європи»

Свідчать документи

З Галицько-Волинського літопису

Прийшов Батий до Києва з великою силою, многим-множеством сили своєї, і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій. І пробував Батий коло города, а вої його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами.

Оборона Києва від монголів (картина художника Віктора Шаталіна)

Облога Києва (реконструкція)

Ознайомтеся з документом і розгляньте ілюстрації. Складіть розповідь від імені одного з учасників оборони Києва 1240 р.

Галицько-Волинська держава за правління Данила Романовича. Походи монголів на Русь

Опрацюйте історичну карту та виконайте завдання до неї.

  • 1. Покажіть на карті князівства Русі, які першими зазнали нападу монголів під час навали 1239 р., місце першої поразки руських військ на річці Калка.
  • 2. Якими містами пролягав шлях монгольських орд на захід після зруйнування Києва?
  • 3. Які держави зазнали ударів монголів у 1241 р., 1250-х роках?

Після цього татари рушили на західноукраїнські землі — спустошили міста Кам’янець, Ізяслав, Володимир, Галич.

Потім монголи дійшли до Польщі, Угорщини, Трансильванії, Чехії, Хорватії.

Проте далі в Європу монголи не пішли. Героїчний опір руських військ, величезні людські втрати монголів і смерть великого монгольського хана Угедея змусили Бату-хана (Батия) повернути війська назад. На Батия чекала боротьба за владу, тому для нього важливішим було не завоювання нових земель, а збереження армії. Західна частина держави монголів дістала в джерелах XVI ст. назву Золота Орда. Так ми її називаємо і сьогодні.

Варто запам'ятати!

Золота Орда — умовна назва Монгольської держави, що виникла на початку 40-х років XIII ст. внаслідок походів хана Батия. Існувала в XIІІ—XV ст. на території Азії і Східної Європи.

Орда — військо кочовиків, а також місце, де перебувала ставка хана.

2. ПІДПОРЯДКУВАННЯ РУСЬКИХ КНЯЗІВСТВ МОНГОЛЬСЬКІЙ ІМПЕРІЇ (ЗОЛОТІЙ ОРДІ)

Руські князівства потрапили під контроль монголів. Руські князі тепер повинні були правити від імені хана, отримуючи на це спеціальний документ — ярлик. Хани використовували міжкнязівські суперечки, щоб не дати посилитися жодному з них.

Ярлик монгольського хана

За обчисленням і збиранням данини (збиралася як продуктами, так і грішми), дотриманням порядку наглядали монгольські урядовці — баскаки. Баскак мав у своєму розпорядженні військові загони, що постійно перебували в укріпленому поселенні — баскацькому містечку. За несплату данини жителів перетворювали на рабів. Чоловіків забирали до монгольського війська. В Орду забрали кращих майстрів Русі, тому занепали міста, ремесла, торгівля.

Баскаки (картина художника Сергія Іванова)

Панування монголів на українських землях загальмувало розвиток Русі, але не припинило зовсім.

Варто запам'ятати!

Баскак — представник монгольського хана на завойованих землях; здійснював контроль за місцевою владою, вів облік населення і збирав данину.

Ярлик — грамота-дозвіл монгольського хана, яку видавали підлеглим князям на право князювання.

ЗНАЮ МИНУЛЕ ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю нове

1. Коли і де відбулася перша битва русичів з монголами?

2. Продовжте речення: «У 1239 р. монголи на чолі... пішли в землі...».

3. У чому виявилися сильні сторони монгольського війська?

4. Хто такі баскаки?

5. Виконайте тренувальні онлайн-вправи:

«Монгольська навала. Утворення Золотої Орди»

https://cutt.ly/vyCM1GI

«Золота Орда: поняття і їхні визначення»

https://cutt.ly/1yCM0hS

Досліджую і аналізую

  • 1. Визначте причини поразки русичів у боротьбі з монголами.
  • 2. Як ви вважаєте, чи правильно вчинили кияни, захищаючи своє місто до останнього воїна?

Мислю творчо

  • Поміркуйте, які зміни спричинила монгольська навала на руських землях.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1223 р. битва на річці Калка

1239 р. похід монгольського війська на чолі з ханом Батиєм у південну Русь-Україну

1240 р. облога і розорення Києва військами хана Батия