Історія України. 7 клас. Дрібниця

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 22. Утворення Галицько-Волинської держави. Правління Романа Мстиславича (кінець XII — початок XIII ст.)

 • Пригадайте, у чому полягали особливості розвитку Галицького та Волинського князівств. Яку роль відігравало боярство в Галицькому князівстві?

1. УТВОРЕННЯ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Ще 1187 р. за допомогою галицьких бояр волинський князь Роман Мстиславич спробував захопити Галич, проте зазнав поразки. 1199 р. таки заволодів Галичем, об’єднав його землі в єдине Галицько-Волинське князівство, а в 1204 р. оволодів Києвом, здобувши статус Великого князя київського. Так більшість сучасних українських територій увійшла до складу Галицько-Волинської держави, що складалася з 12 земель. На ті часи це князівство було найбагатше та найбільш заселене серед руських князівств.

Столицею об’єднаної держави Роман обрав Галич. Найважливішим своїм завданням вважав подолати опір галицького боярства й утвердити одноосібну владу монарха. Роман Мстиславич планував також поширити владу на решту українських земель. У літописі князя величають «самодержцем Русі».

Внутрішня політика Романа Мстиславича була спрямована на розвиток міст, сільського господарства, торгівлі, ремесел.

Роман Мстиславич (картина сучасного українського художника Віктора Штеця)

Свідчать документи

З Галицько-Волинського літопису

«...пріснопам’ятний повелитель Русі... подолав усі поганські народи завдяки своєму розуму, мудрості і поводився згідно із

Законом Божим. Він кидався на поганих, як лев, був сердитий, як рись, губив їх, як крокодил, переходив через їхні землі, як орел, а хоробрий був, як тур, наслідуючи свого діда Мономаха, що понищив поганих ізмаїлтян, так званих половців...»

Зі «Слова про Ігорів похід»

(Уривок. Переклад з давньоруської мови Максима Рильського)

А ти, буй-Романе, і ти, Мстиславе!

Мисль одважна

Покликає вам розум на діло.

Високо плаваєш ти, Романе,

В подвигах ратних,

Як той сокіл на вітрі ширяючи,

Птицю долаючи одвагою.

 • 1. Які риси характеру, на думку літописців, допомогли князю Роману в державній діяльності?
 • 2. До яких порівнянь вдаються автори, щоб посилити образ «самодержця Русі-України»?
 • 3. Яке, на вашу думку, ставлення авторів до князя Романа?

Діємо: практичні завдання

Опрацюйте історичну карту на с. 115 і виконайте завдання.

1. Покажіть на карті землі князівств, які входили до складу держави Романа Мстиславича.

2. З якими країнами межувала держава на заході та півночі?

3. Зіставте межі держави Романа Мстиславича з кордонами сучасної України.

Роман Мстиславич уславився переможними походами проти половців (1197-1198, 1201, 1204 рр.). Він був мудрим політиком, жив здебільшого в мирі із сусідами.

Основні сили князь витрачав на боротьбу з боярами, оскільки вони виступали проти посилення князівської влади. Князя в його боротьбі підтримували мешканці міст. Роман не гребував жодними засобами для досягнення своєї мети — він стратив частину особливо непокірних бояр. Улюбленою його приказкою була: «Не знищивши рою, не поласуєш медом». Князь відстоював православну віру й відмовився від пропозиції Папи Римського надати йому корону короля Руського в обмін на перехід до католицтва.

Під час походу в 1205 р. проти польського князя Лєшка Білого біля містечка Завіхоста Роман Мстиславич загинув. Після його смерті розгорнулася більш ніж 30-річна боротьба між боярами та сусідніми державами за князівство.

2. СТАНОВИЩЕ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА ПІСЛЯ СМЕРТІ РОМАНА МСТИСЛАВИЧА

Смерть Романа Мстиславича ускладнила внутрішнє становище Галицько-Волинського князівства. Розпочалася боротьба за престол, в якій сусіди розтинали державу на частини, розгоралися чвари між князями, боярські інтриги, посилилося чужоземне втручання.

Галицькі бояри змусили до вигнання Романову дружину Ганну й малих синів — чотирирічного Данила та дворічного Василька. Князями бояри хотіли бачити онуків Ярослава Осмомисла, синів його дочки Ярославни та сіверського князя Ігоря Святославича.

Бояри сподівалися, що князі із Сіверської землі будуть слухняними знаряддями в їхніх руках, але ті прагнули мати реальну владу. Дії галицького боярства зумовили глибоку політичну кризу, що протягом десятків років послаблювала Волинські та Галицькі землі.

У 1214 р. польський і угорський королі домовилися про поділ володінь Романа Мстиславича: Галич — угорцям, Перемишль, Берестейську землю, частину Холмщини — полякам, Володимир було повернуто Романовичам. Та угорсько-польський союз виявився неміцним, колишні союзники пересварилися. На початку 1219 р. у Галичі, вибивши угорську залогу, утвердився новгородський князь Мстислав Удалий.

Досягнувши повноліття, Данило Романович розпочав боротьбу за повернення князівського столу. У 20-х роках XIII ст. Данило спільно з молодшим братом Васильком зібрали під своєю владою всю Волинь, відвоювавши загарбані польським королем землі. Боротьба закінчилася перемогою князя Данила Романовича в 1238 р. — він вигнав з Галича чернігівських князів і сів на батьківський престол.

Галич 1221 р. Данило Галицький і Новгородський князь Мстислав Удалий (картина художника Михайла Фіголя)

Свідчать документи

З Галицько-Волинського літопису про утвердження Данила в Галичі

Вийшов Данило з воями із Холма, і був він на третій день у Галичі, і радо його прийняли городяни... Він під’їхав і сказав їм: «О мужі-городяни! Допоки ви будете терпіти іноземних князів владу?» — то вони, відгукнувши, сказали: «Се єсть державець наш, Богом даний!» І пустилися вони [до нього], яко діти до отця. Єпископ же Артемій і двірський Григорій не давали йому [увійти до Галича]. Але, побачивши, що не можуть удвох удержати город, вони ніби й готові передати город. Вийшли вони обидва зі сльозами на очах із усміхненими лицями, — бо не мали влади княжіння свого, — і сказали поневолі. «Прийди, княже Данило! Візьми город!»

 • 1. Як приймали городяни Данила в Галичі?
 • 2. До чого закликав князь жителів Галича?
 • 3. Як реагувала на прихід Данила міська верхівка?

ЗНАЮ МИНУЛЕ ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю нове

1. Коли виникло об’єднане Галицько-Волинське князівство?

2. Чому князь Роман вів боротьбу з галицькими боярами?

3. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

«Утворення Галицько-Волинської держави. Правління Романа Мстиславича»

https://cutt.ly/0yCM1lL

Досліджую і аналізую

 • 1. Окресліть напрями внутрішньої і зовнішньої політики Романа Мстиславича.
 • 2. Як змінилася внутрішньополітична ситуація в Галицько-Волинському князівстві після смерті Романа Мстиславича?
 • 3. Який вплив мали сусідні держави на становлення Галицько-Волинського князівства?
 • 4. Чому сини князя Романа — Данило та Василько — не змогли одразу посісти батьківський княжий стіл?

Мислю творчо

 • Виконайте творчий проект (історичний портрет, карту пам’яті, презентацію тощо) «Роман Мстиславич».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1199 р. утворення Галицько-Волинської держави

1199-1205 рр. князювання Романа Мстиславича

1238 р. утвердження Данила Романовича в Галичі